PL EN


2017 | 473 | 317-324
Article title

Czarnobyl – od katastrofy do kreowania atrakcji w strefie zamkniętej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
W kwietniu 1986 r. w Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej miała miejsce największa na świecie katastrofa nuklearna. Po 30 latach zamknięta ze względu na skażenie radioaktywne strefa wokół elektrowni (CEZ, Chernobyl Exclusion Zone) staje się atrakcją turystyczną. Celem artykułu jest przedstawienie rozwoju turystyki w Czarnobylu i tworzenia produktu turystycznego, jakim są wizyty studyjne w strefie zamkniętej. Dla charakterystyki procesu turystyfikacji miejsca tragedii posłużono się metodą analizy treści dokumentów i przekazów medialnych, obserwacji uczestniczącej oraz wywiadów z organizatorami wyjazdów. Poddano analizie także dane statystyczne ilustrujące rozwój turystyki w strefie zamkniętej, organizatorów zajmujących się obsługą tego ruchu po stronie polskiej. Omówiono specyficzne zasady organizacji wyjazdów do strefy zamkniętej, a także wskazano nowe projekty zagospodarowania miejsca katastrofy.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6aa86fa5-ad23-47d3-87e0-c43f185fd713
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.