PL EN


2018 | 1 (41) | 67-85
Article title

Konstytucja Węgier jako manifest polityczny parlamentarnej większości

Authors
Content
Title variants
EN
The Constitution of Hungary as a “political manifesto” of nowadays parliamentary majority
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zwycięstwo w wyborach parlamentarnych w 2010 r. odniosła koalicja wyborcza dwóch chadeckich partii politycznych – Fidesz–KDNP (węg. Kereszténydemokrata Néppárt – Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa). Uzyskany wynik wyborczy gwarantował obydwu ugrupowaniom uzyskanie większości 2/3, tj. umożliwiającą wprowadzanie zmian bądź uchwalenie nowej konstytucyjnej. Chociaż w programie wyborczym brak było deklaracji dotyczących chęci zmiany ustawy zasadniczej, to proces tworzenia nowej konstytucji został zainicjowany na niespełna dwa miesiące po wyborach, zaś przegłosowanie gotowego projektu odbyło się po niespełna dziesięciu miesiącach. Nowy dokument, zwany „konstytucją Fideszu”, przeszedł w latach 2012–2016 szereg poprawek, których celem było dostosowanie ustawy zasadniczej do wizji politycznej prezentowanej przez zwycięski obóz rządowy. Konstytucyjna większość gwarantowała dowolność w kształtowaniu najważniejszego dokumentu w państwie, zaś zmiany poczynione w systemie sądownictwa, dowolność w jej interpretacji. Niniejszy artykuł przedstawia perspektywę politologiczną, komplementarną wobec analiz prawników konstytucjonalistów. Analiza polityczna nabiera szczególnego znaczenia w przypadku Węgier, w których szczególnie po 2010 r., to polityka w sposób fundamentalny kształtuje tak stanowienie prawa, jak i jego późniejszą interpretację. W myśl jednej z klasycznych klasyfikacji konstytucji stosowanych przez przedstawicieli prawa konstytucyjnego: konstytucja „rzeczywista” zdominowała konstytucję „pisaną”.
EN
The Fidesz–KDNP coalition won the Hungary parliamentary elections of 2010, which was held in April and May. Coalition capturing two-thirds of seats in National Assembly. Despite the fact that in the Election manifesto were no declarations to change the Fundamental Law, the process of creating the new constitution was started after two months after the election. The final draft of the Basic Law was voted on in National Assembly after less than 9 month after the Election and it’s called “the Fidesz’ Fundamental Law”. During four years (2012–2016) the Parliament passed six amendment acts to the Fundamental Law. Whose main purpose was to adapt it to Fidesz’ political philosophy. Thanks to two-thirds majority, the Government coalition could freely shape the Fundamental Law and (after reform of the judiciary) voluntary in its interpretation.
Year
Issue
Pages
67-85
Physical description
Dates
published
2018-02-28
Contributors
author
References
 • Ablonczy B., Az Álkotmány nyomában. Beszélgetések Szájer Józseffel és Gulyás Gergellyel, Elektromédia 2011
 • Az alaptörvény és a történeti alkotmány, https://www.elte.hu/content/az-alaptorveny-es--a-torteneti-alkotmany.t.8334.
 • von Beyme K., Współczesne teorie polityczne, Warszawa 2005.
 • Chodubski A.J., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 1996.
 • Csevár N., Az Alaptörvény és a történeti alkotmány, rozmowa z Józsefem Szájerem, dostępna na: http://jesz.ajk.elte.hu/szajer52.pdf.
 • Domagalski M., Węgierski Trybunał Konstytucyjny był strażnikiem starego porządku, wywiad z Dominikiem Héjj, „Rzeczpospolita”, 30 listopad 2015 r.
 • György Zs., Szathmáry P.I., Török Gábor: Orbán Viktor után is lesz jobboldal, „Magyar Nemzet” 20 marca 2016, http://mno.hu/nagyinterju_magazinban/torok-gabor-orbannak-muszaj-nyernie-1333624.
 • Héjj D., Czas Orbána, „Tygodnik Powszechny” 2016, nr 40, 27 wrzesień 2016 r.
 • Héjj D., Jobbik wygrywa! Wyborczy thriller, http://kropka.hu/polityka/rzad/item/103-jobbik-wygrywa-wyborczy-thriller.
 • Héjj D., Węgry: walka z terroryzmem czy dyktatura?, „Gazeta Wyborcza”, 25 styczeń 2016 r.
 • Héjj D., Uchodźcy jako narzędzie, „Dziennik Gazeta Prawna”, nr 90, 11 maj 2016 r.
 • iPaden írja az alkotmányt Szájer József, http://hvg.hu/itthon/20110302_szajer_ipad_alkotmny.
 • Körösényi K., A magyar demokrácia három szakasza és az Orbán-rezsim, [w:] A magyar politikai rendszer – negyedszázad után, red. A. Körösényi, Budapest 2015.
 • Lándori T., Nem lett fideszes az Alkotmánybíróság – Lenkovics Barnabás a Mandinernek, http://jog.mandiner.hu/cikk/20150710_nem_lett_fideszes_az_alkotmanybirosag_lenkovics_barnabas_a_mandinernek.
 • Mautner G., Analiza gazet, czasopism i innych mediów drukowanych, [w:] Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, red. R. Wodak, M. Krzyżanowski, Warszawa 2011.
 • Mike K., Az antikommunizmuson túl, „Kommentár” 2014, nr 3.
 • Nem lesz büszke az elmúlt 20 évre az új alkotmány, http://www.origo.hu/itthon/20101119-harom-koncepcio-az-uj-alkotmany-megalkotasahoz.html.
 • Narodowy Program Współdziałania, Nemzeti Együttműködési Prográmja, www.parlament.hu/irom39/00047/00047.pdf
 • Pócza K., Az Alkotmánybíróság, [w:] A magyar politikai rendszer – negyedszázad után, red. A. Körösényi, Budapest 2015.
 • Program Fideszu do wyborów parlamentarnych w 2010 r., Nemzeti ügyek politikája, http://www.fidesz.hu/index.php?menu=letoltes&letoltesid=8739.
 • Salamon L., Az alkotmány két fajtája: a történeti és a kartális alkotmány, http://bit.ly/2s7jzgs.
 • Sondaż Nézőpont Intézet z połowy lutego 2016 r., http://kozvelemenykutatok.hu/2016-februari-kutatasi-eredmenyek-nezopont-intezet.
 • Sondaż Századvég z 29.02.2016, http://kozvelemenykutatok.hu/2016-februari-kutatasi--eredmenyek-szazadveg.
 • Stumpf szerint három forgatókönyv van az új alkotmányra, http://www.origo.hu/itthon/20101118-stumpf-szerint-harom-forgatokonyv-van-az-uj-alkotmanyra.html.
 • Varga A.Zs., A mag-alkotmány védelmében, „Pázmány Law Working Papers” 2011, nr 2.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6aaaf1ca-f7cc-4cca-8b9b-d35fa19d44f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.