PL EN


2016 | 4(21) | 13-17
Article title

Recykling odzieży specjalnej

Content
Title variants
EN
Recycling of special clothing
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Sektor włókienniczy i odzieżowy jest ważną częścią europejskiego przemysłu produkcyjnego. Szczególną grupę stanowi odzież ochronna z włókien aramidowych. Podczas jej produkcji oraz po użytkowaniu powstają odpady włókiennicze, które ze względu na brak biodegradowalności są dużym obciążeniem dla środowiska. Jednak są cennym surowcem wtórnym ze względu na trwałą trudnozapalność i wysoką odporność mechaniczną. Wypracowanie systemów zagospodarowania, zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym czy koncepcji Cradle to Cradle®, pozwoli na recykling odpadów aramidowych dający ewidentne korzyści: ekonomiczne, ekologiczne, społeczne i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa.
EN
Textile and clothing sector is an important part of the European manufacturing industry. A special group is protective clothing made of aramid fibers. During their production and after the use, non-biodegradable textile waste are generated, which are a large burden for the environment. However, such waste are a valuable resource due to permanent flame retardancy and high mechanical resistance. Developing of management systems, according to assumptions with the Circular Economy or the Cradle to Cradle® concept allows for recycling of aramid waste giving evident benefits: economic, environmental, social and will improve safety.
Publisher
Year
Issue
Pages
13-17
Physical description
Dates
printed
2016-10
Contributors
 • Instytut Włókiennictwa Zakład Naukowy Niekonwencjonalnych Technik i Wyrobów Włókienniczych
 • Instytut Włókiennictwa Zakład Naukowy Niekonwencjonalnych Technik i Wyrobów Włókienniczych
References
 • 1. Challenges & Opportunities for EU Companies in Technical Textiles, EURA TEX General Assembly, 14th June 2012, Brussels, Gherzi na podstawie danych: CIRFS, Oerlikon Fiber Year, IVC, Trevira, Gherzi analysis and estimates.
 • 2. Chrissafis K., Kinetics of thermal degradation of polymers. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 95/2009, str. 273-283.
 • 3. Cieślak M., Puchowicz D., Lao M., Witczak E., Kaminska I., Nejman A., Good old aramid in a new role. The 90th Textile Institute World Conference, Textiles: Inseparable from the human environment, 25-28 April 2016, Poznan, Poland.
 • 4. Cieślak M., Puchowicz D., Schmidt H., Evaluation of the possibility of using surface free energy study to design protective fabrics. Textile Research Journal 82/2012, (11), str. 1177-1189.
 • 5. Conroy A., Halliwell S., Reynolds T., Composite recycling in the construction industry, Composites: Part A 37/2006, str. 1216–1222.
 • 6. European Commission (2007): Report of the Taskforce on Protective Textiles, Composed in the preparation of the Communication “A Lead Market Initiatve for Europe”, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/lead- market initiative/files/pt_taskforce_report_en.pdf, z dnia 12.03.2012.
 • 7. Gherzi Textile Organisation Report, 27.10.2011.
 • 8. Grodkiewicz P., Ku gospodarce o obiegu zamkniętym, Logistyka Odzysku 1/2015.
 • 9. Gu H.: Research on thermal properties of Nomex/Viscose FR fibre blended fabric, Materials and Design 30/2009, str. 4324-432.
 • 10. Habaj W., Technologia kompozytów polimerowych wzmacnianych krótkim włóknem aramidowym wykonanych metodą RTM, Problemy Techniki Uzbrojenia 105/2008, (6), str. 61-73.
 • 11. http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm z dnia 12.08.2016.
 • 12. http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_ rozwoj/innotextile_1/agenda_badawcza_innotextile.pdf
 • 13. http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_ rozwoj/1_konkurs_2015/7_wykaz_krajowych_inteligentnych_specjalizacji. pdf z dnia 17.08.2016.
 • 14. http://www.teijinaramid.com/sustainability/recycling/ z dnia 12.08.2016.
 • 15. http://www.textilemedia.com/assets/report-pdfs/ppt10-sample-pages.pdf z dnia 12.08.2016.
 • 16. http://www2.dupont.com/Kevlar/en_US/tech_info/index.html z dnia 12.08.2016.
 • 17. http://www2.dupont.com/Nomex/en_US/index.html z dnia 12.08.2016.
 • 18. http://www2.dupont.com/Nomex/en_US/uses_apps/industrial.html z dnia 12.08.2016.
 • 19. https://ec.europa.eu/growth/sectors/fashion/textiles-clothing/eu_en z dnia 12.08.2016.
 • 20. K ang D. H, Auras R, Vorst K, Singh J. An exploratory model for predicting post- -consumer recycled PET content in PET sheets. Polymer Testing 30/2011, str. 60-68.
 • 21. Liu T-M, Zheng Y-S and Hu J., Surface modification of aramid fibers with novel chemical approach. Polymer Bulletin 66/2011, str. 259–275.
 • 22. Louwers D., Kip B.J., Peters E., Souren F., Flapper D. S.P., A facility location allocation model for reusing carpet materials, Computers & Industrial Engineering 36/1999, str. 855-869.
 • 23. Luz C., Waste Couture: Environmental Impact of the Clothing Industry. Environ Health Perspect 115/2007, (9), str. A449–A454.
 • 24. Matlak D., W drodze ku gospodarce w obiegu zamkniętym, Logistyka Odzysku 4/2015.
 • 25. McDonough W., Braungart M., Cradle to Cradle: Remaking the Way we Make Things, New York: North Point Press, 2002.
 • 26. Patorska J., Karbowska D., Rozszerzona odpowiedzialność producenta a pakiet Komisji Europejskiej dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, Logistyka Odzysku 2/2016.
 • 27. Rebouillat S., Aramids, In: High-performance fibres, Ed. Hearle J.W.S., Woodhead Publishing 2001, str. 23-58.
 • 28. Santos P., Pezzin SH. Mechanical properties of polypropylene reinforced with recycled-pet fibres. Journal of Materials Processing Technology 143-144/2003, str. 517-520.
 • 29. Schmidt H., Cieślak M., Concrete with carpet recyclates: suitability assessment by surface energy evaluation, Waste Management 28/2008, str. 1182-1187.
 • 30. State of the World. Innovations for a Sustainable Economy. www.worldwatch. org, z dnia 12.03.2012.
 • 31. Stelmach S., Cieślak M., Gromadzińska E., Fuel made of textile composite waste. In: Waste to Energy and Environment, edited by Wandrasz J.W., Pikoń K., Czekalska Z., Published by Department of Technologies and Installations for Waste Management Silesian University of Technology 2010, str. 179-185.
 • 32. Textiles 4 Textiles’, T4T, Project funded under the ECO Innovation Programme of the EU https://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/projects/en/projects/ t4t.
 • 33. W elle F., Twenty years of PET bottle to bottle recycling—An overview, Resources, Conservation and Recycling 55/2011, str. 865– 875.
 • 34. Zarębska J., Joachimiak-Lechman K., Gospodarka o obiegu zamkniętym – rola LCA, szanse, bariery, wyzwania, Logistyka Odzysku 1/2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-6422
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6aac27d7-add1-4921-adde-3f6cc1f2e006
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.