PL EN


2009 | 12 | 45-58
Article title

Infrastruktura systemu innowacyjnego jako czynnik transformacji struktur przemysłowych

Content
Title variants
EN
Infrastructure of innovative system as a factor of transformation of industrial structures
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
It is proved in the article that identification and shaping of infrastructure of innovative system has contemporarily the fundamental meaning for transformation of industrial structures. Thus the pace of changes and effects of performed reindustrialization are determined by such infrastructure elements as: enterprise, competence, group activity and internal communication, organizational solutions together with computer support and network of external connections. This work is devoted to the characteristics of the mentioned elements.
Contributors
 • Politechnika Rzeszowska
References
 • Adamkiewicz-Drwiłło H., red., 2007, Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, PWN, Warszawa
 • Bednarczyk M., 1996, Otoczenie i przedsiębiorczość w zarządzaniu strategicznym organizacją gospodarczą, Wyd. AE, Kraków
 • Bratnicki M., 2002, Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Wyd. AE, Katowice
 • Brdulak J., red., 2005, Rozwój elementów infrastruktury życia społeczno-gospodarczego, SGH, Warszawa
 • Bojar E., red., 2006, Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, PL, Lublin
 • Cooke Ph., red., 1998, Regional Innovation Systems: Designing for the Future – REGIS, Reports, Commission European, Brussels
 • Domański R.S., 1993, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa
 • Francik A., 2003, Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji, Wyd. AE, Kraków
 • Fukuyama F., 2000, Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, Politeja, Warszawa
 • Hesselbein F., 1998, Organizacja okrężna, [w:] Organizacja przyszłości, red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, Business Press, Warszawa
 • Iwicka M., 2005, O potrzebie nowej filozofii edukacyjnej, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”, nr 2
 • Łobejko S., 2005, Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, SGH, Warszawa
 • Malara Z., 2007, Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, PWN, Warszawa
 • Moszkowicz K., 2001, Procesy innowacyjne w polskim przemyśle, Wyd. AE, Wrocław
 • Nonaka I., Tateuchi H., 2000, Kreowanie wiedzy w organizacji, PFPK, Warszawa
 • Okoń-Horodyńska E., 2000, Narodowy system innowacji w Polsce. W kierunku podejścia sieciowego, [w:] Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej, Wyd. AE, MWES w Tarnowie, Kraków–Tarnów
 • Pakulska T., 2005, Podatność innowacyjna Polski na napływ zagranicznego kapitału technologicznie intensywnego, SGH, Warszawa
 • Pocztowski A., 2006, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. AE, Kraków
 • Porter M.E., 2001, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa
 • Schumpeter J., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa [1912 –wyd. w oryginale]
 • Senge P.M., 1998, Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa
 • Spencer L., Spencer S., 1993, Competence at Work: Models for Superior Performance, John Wiley & Sons, New York
 • Stefanowicz B., 2007, Informacyjne systemy zarządzania, SGH, Warszawa
 • Stiglitz J.E., 2004, Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa
 • Krzysztofek K., 2007, Wiek hiperkomunikacji, [w:] Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji, Wyd. AE, Kraków
 • Tokarz A., 2005, Dynamika procesu twórczego, Wyd. UJ, Kraków
 • Wieluński A, 1998, Od industrializacji do reindustrializacji, Wyd. UW, Warszawa
 • Woźniak M.G., 2006, Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a wzrost gospodarczy, Wyd. AE, Kraków.
 • Zioło Z., 2001, Współczesne tendencje rozwoju przemysłu i ich problematyka badawcza, [w:] Problemy przemian struktur przestrzennych przemysłu, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, Warszawa–Kraków
 • Żuber R., Sankowska A., Gasik M., 2006, Najlepsze praktyki w zakresie organizacji działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwie, „Zarządzanie Przedsiębiorstwem”, nr 1
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6ab355aa-edaf-4199-a92e-b58111a87bcd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.