PL EN


2014 | 3 | 2 | 125-139
Article title

Przedsiębiorstwa rodzinne na rynku NewConnect –możliwości finansowania rozwoju

Content
Title variants
EN
The growth financing of family businesses from the NewConnect market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony został finansowaniu przedsiębiorstw rodzinnych na rynku NewConnect, wzorcowym w skali europejskiej Alternatywnym Systemie Obrotu, funkcjonującym na polskim rynku kapitałowym. Opracowanie obejmuje trzy części: rozważania teoretyczne na temat istoty, funkcji i zasad działania rynku, prezentację wyników dotychczasowych badań nad obecnością firm rodzinnych na NC oraz własne analizy autorki przeprowadzone w formie studium przypadku trzech przedsiębiorstw, mające na celu ukazanie możliwości, jakie oferuje taki sposób finansowania innowacyjnym, prężnie i konsekwentnie działającym podmiotom.
Year
Volume
3
Issue
2
Pages
125-139
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, ul. Jana Matejki 22/26, 90-237 Łódź, alicja.popczyk@wp.pl
References
 • Admiral Boats Spółka Akcyjna – wyniki finansowe, http://www.newcon-nect.info/spolka/admiral_boats_spolka_akcyjna-ADM/informacje_fi-nansowe, dostęp dnia 15.04.2014.
 • Dokument Informacyjny Admiral Boats Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B oraz akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect, http://www.newconnect.pl/pub/doku-menty_informacyjne/Admiral_Boats_DI.pdf, dostęp dnia 15.04.2014.
 • Dokument Informacyjny PGS Software Spó³ka Akcyjna sporz¹dzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii E oraz akcji serii F do obrotu na rynku New-Connect, http://www.newconnect.pl/pub/dokumenty_informacyjne/ PGS_Software_SA.pdf, dostęp dnia 15.04.2014.
 • Dokument Informacyjny PGS Software Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B,C,D do obrotu na rynku NewConnect,http://www.newconnect.pl/pub/dokumenty_informacyjne/Dokument_informacyjny_PGS_Software.pdf, dostęp dnia 15.04.2014.
 • Dokument Informacyjny Pharmena Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect, http:// www.newconnect.pl/pub/dokumenty_informacyjne/Pharmena_Do- kument_informacyjny.pdf, dostęp dnia 15.04.2014.
 • Frishkoff P.A. (1995), Understanding Family Business: What is a Family Business? Oregon State University, Austin Family Business Program, frishkoff bus.orst.edu.
 • PGS Software Spółka Akcyjna – wyniki finansowe, http://www.newcon-nect.info/spolka/pgs_software_spolka_akcyjna-PSW/informacje_finansowe, dostęp dnia 15.04.2014.
 • Pharmena Spółka Akcyjna – wyniki finansowe, http://www.newconnect info/spolka/pharmena_spolka_akcyjna-PHR/informacje_finansowe, dostęp dnia 15.04.2014.
 • Popczyk W. (2013), Przedsiębiorstwa rodzinne w otoczeniu globalnym. Analiza porównawcza ekspansji międzynarodowej firm rodzinnych i nierodzinnych z rynku NewConnect, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Profile badanych spółek, http://www.newconnect.info/spolki, dostęp dnia 15.04.2014.
 • Przewodnik po rynku NewConnect http://www.newconnect.pl/pub/dokumenty_do_pobrania/GPW_Przewodnik_NC.pdf, dostęp dnia 15.04.2014.
 • Safin K. (2013), Recenzja książki: W. Popczyk, Przedsiêbiorstwa rodzinne w otoczeniu globalnym, WUŁ, Łódź.
 • Statystyki roczne za lata 2007–2013, www.newconnect.pl, dostep dnia 15.04.2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6ab6fae6-abb2-4a94-87ee-916f8b38159a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.