PL EN


2012 | 2(3) | 81-103
Article title

Turystyka osób niepełnosprawnych w Polskim Towarzystwie Turystyczno- Krajoznawczym

Content
Title variants
EN
Tourism for the Disabled in the Polish Tourism and Sightseeing Society
Languages of publication
Abstracts
PL
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze już od 40 lat stara się pomóc osobom niepełnosprawnym w realizacji krajoznawczych i turystycznych marzeń, proponując różne formy aktywności turystycznej. To turystyka buduje emocjonalną więź z krajobrazem, z Polską, z osobami wędrującymi i osobami mieszkającymi w odwiedzanych regionach. Na szlaku każdy jest równy wobec przyrody i innych ludzi. Sprzyja to integracji osób niepełnosprawnych z całym społeczeństwem i wymusza eliminację wszelkich barier. Artykuł przedstawia różnorodność działań podejmowanych przez Towarzystwo w zakresie turystyki osób niepełnosprawnych.
EN
PTTK (Polish Tourist and Sightseeing Society) already for 40 years has been trying to help disabled people to fulfill their sightseeing and tourist dreams, offering various forms of touristic activity. It is tourism that builds emotional bonds with the landscape, with Poland, with people who wander and people inhabiting the regions you visit. On the tourist route, everyone is equal in the face of nature and other people. It facilitates the integration of the disabled with all the society and necessitates the elimnation of all barriers. The article presents the diversity of actions undertaken by the Society in the area of tourism for the disabled.
Year
Issue
Pages
81-103
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7734
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6abae28f-aa17-48e3-a011-fce192ff8a7f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.