PL EN


2013 | 2(23) | 75-83
Article title

The role of social media as a tool of a company’s innovative communication activities

Content
Title variants
PL
Rola mediów społecznościowych jako narzędzia innowacyjnych działań firmy w zakresie komunikacji
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Social media and social networks conquer with surprisingly increasing rhythms more and more users and that is why they are implemented by many companies. The aim of this paper is to provide explanations of the term ‘social media’, their most widely accepted presentation, their use from the perspective of advertising and their effectiveness, with special emphasis on Facebook. An important goal of this paper is the presentation of innovative ideas important to the advertising market in an attempt to more fully attract potential customers with the use of new technologies. The article aims to present the way social media networks may be employed from companies and the advertising vehicles employed on Facebook which may enhance the company’s innovative communication and advertising activities. This paper is a reflexion of the implications of the generalized use of information technology and social networks for business through advertising and it examines the type of opportunities the social networks of companies present for it. It introduces the concept of the ‘imagined community’, which is associated with the sense of belonging to a group, a concept that may be related to the innovative communication activities of a company. In that way, the paper offers a theoretical contribution to the way social media may offer the opportunity for companies to effectively target their consumers and allow for them to be part of an ‘imagined community’, a concept that may well be used for the environment social media offer, transcending physical boundaries.
PL
Media społecznościowe oraz sieci społeczne zdobywają coraz więcej użytkowników w zadziwiająco szybkim tempie, dlatego też są one wykorzystywane przez wiele firm. Celem niniejszej pracy jest wyjaśnienie terminu „media społecznościowe”, ich najszerzej akceptowana prezentacja, ich wykorzystanie z punktu widzenia reklamy i ich efektywności, ze szczególnym naciskiem położonym na Facebook. Istotna jest również prezentacja innowacyjnych pomysłów ważnych dla rynku reklamowego, próbującego w szerzej przyciągnąć potencjalnych klientów przy użyciu nowych technologii. Ma ona na celu przedstawienie sposobu, w jaki sieci mediów społecznościowych mogą zostać wykorzystane przez firmy, a także prezentację nośników reklamowych wykorzystanych na Facebooku, mogących zwiększyć innowacyjne sposoby komunikacji wykorzystywane przez firmy oraz działania reklamowe. Praca ta jest refleksją nad implikacjami związanymi z uogólnionym wykorzystaniem sieci społecznościowych i technologii informacyjnej w biznesie poprzez reklamę i bada typ możliwości, które stwarzają dla niego sieci społecznościowe firm. Przedstawia koncepcję „wspólnoty wyobrażonej”, kojarzonej z poczuciem przynależności do grupy – koncepcję, która może być związana z innowacyjnymi działaniami firmy w zakresie komunikacji. W ten sposób praca oferuje wkład teoretyczny do sposobu, w jaki media społecznościowe mogą zaproponować firmom możliwość efektywnego kierowania oferty do konsumentów, a także pozwolić być częścią „wspólnoty wyobrażonej”. Zamysł ten z powodzeniem może być także wykorzystany w ofercie środowiska mediów społecznościowych, wykraczając poza granice fizyczne.
Year
Issue
Pages
75-83
Physical description
Dates
published
2013-12
Contributors
 • Mediabrands Enterprise
 • Department of Marketing, Faculty of Management and Economics, Technological Educational Institute of Athens, Agiou Spyridonos Str., 12210 Egaleo, Greece, tel.: +30 210 53 85 100, nkavoura@teiath.gr
References
 • Anderson B . Imagined communities. London: Verso, 1983.
 • Andersson M., Ekman P. “Ambassador networks and place branding”. Journal of Place Management and Development, 2009, no. 2 (1), pp. 41–51.
 • Baum N. “Social Networks 2.0”. In: Burnett R., Consalvo M., Ess Ch. (eds.), The handbook of Internet studies. Oxford: Wiley-Blackwell, 2011, Chapter 18, pp. 384–405. ISBN 978-1-4051-8588-2.
 • Boyd D. Friendster lost steam: Is MySpace just a fad? [online, accessed: 2013-10-21]. Apophenia Blog, 2006. Available online: http://www.danah.org/papers/FriendsterMySpaceEssay.html.
 • Brakus J., Schmitt B., Zarantonello L. “Brand experience: What is it? How is it measured? Does it affect loyalty?”. Journal of Marketing, 2009, no. 73 (1), pp. 52–68.
 • Bulut D. Ethnography and netnography in marketing research, 3rd International Conference on Quantitative and Qualitative Research on Administration Sciences, 23–24 May 2013.
 • Burnett R., Consalvo M., Ess Ch. The handbook of Internet studies. Oxford: Wiley- Blackwell, 2011. ISBN 978-1-4051-8588-2.
 • Chafkin M. How to Kill a Great Idea! [online, accessed: 2013-10-21]. Inc., 2007. Available online: http://www.inc.com/magazine/20070601/features-how-to-kill-a-great-idea.html.
 • Cohen D. Retailers on Facebook seeing click-through rates 3.75X higher, 152% ROI in first nine months of 2013 [online, accessed: 2013-10-21]. AllFacebook: The unofficial Facebook blog, 2013. Available online: http://allfacebook.com/nanigans-retail-benchmark-study_b126008.
 • Experian Hitwise [online, accessed: 2013-10-21]. Available online: http://www.experian.co.uk/ marketing-services/products/hitwise.html.
 • Festa P. Investors snub Friendster in patent grab [online, accessed: 2013-10-21], 2003. Available online: http://news.cnet.com/2100-1032_3-5106136.html.
 • Inside Network [online, accessed: 2013-10-21]. Available online: http://www.insidenetwork.com.
 • Katsoni V. “The role of ICTs in regional tourist development”. Regional Science Inquiry Journal, 2011, no. 3 (2), pp. 95–113.
 • Kavoura A. Contemporary approaches of the scientific theory of place marketing—Place branding in globalized conditions and economic crisis. Hauppauge, NY: Nova Science Publisher’s Inc., 2013. ISBN 9781629482026.
 • Kozioł L., Wojtowicz A., Pyrek R. Development οf pro-innovative culture as self-improvement οf an organization. 3rd International Conference on Quantitative and Qualitative Research on Administration Sciences, 23–24 May 2013.
 • Marshall P., Meloche Th. Ultimate guide to Facebook advertising: How to access 600 million customers in 10 minutes. Irvine, CA: Entrepreneur Press, 2011. ISBN 9781599184302.
 • Noff A. What’s next in social media [online, accessed: 2013-10-21], 2011. Available online: http://thenextweb.com/socialmedia/2011/06/14/whats-next-in-social-media.
 • Papacharissi Z. “The virtual geographies of social networks: A comparative analysis of Facebook, LinkedIn and Asmall World”. New Media and Society, 2009, no. 11(1/2), pp. 199–220.
 • Perkel D. Copy and paste literacy: Literacy practices in the production of a MySpace profile [online, accessed: 2013-10-21]. UC Berkeley School of Information, 2006. Available online: http://people.ischool.berkeley.edu/~dperkel/media/dperkel_literacymyspace.pdf.
 • Yaşa E., Mucan B. Turkish companies’ value creation through social media tools: Analyzing of fortune 100 Turkey. 12th International Marketing Trends Conference, 17–19 January 2013, Paris.
 • Zhang J. Social media and distance education [online, accessed: 2013-10-21], 2010. Available online: http://deoracle.org/online-pedagogy/emerging-technologies/social-media-and-distance-education.html?PHPSESSID=adb9b0c9f094d0d923de6f3b3f65ef7a.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6ac808c4-15d2-4c6b-a766-f227f52d0957
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.