PL EN


2014 | 37 | 37-46
Article title

O psuciu pedagogiki – rozważania na kanwie doświadczeń członka PKA

Authors
Content
Title variants
EN
About ruining the pedagogy – deliberations based on experience of PKA member
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the article is taken the issue of condition of pedagogy as a research field and academic discipline. Many critical researchers and analytics arrives at a conclusion that there is a crisis of: school, higher education, upbringing, teacher’s role, educational system etc. Thus, we face common demand of changes, adaptation, reorganization, modernization, emancipation of/for/towards that what is placed within the field of pedagogy. Fundamental questions about the scientific nature and paradigmaticness of pedagogy are being moved to the further plan and giving up place to the questions about: the state of the pedagogy/pedagogics, the quality of problems considered by it and its ability/readiness to solve those problems.
Year
Volume
37
Pages
37-46
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Gdański
References
  • Folkierska A., Pytanie o pedagogikę, Warszawa: UW 1989.
  • Klus-Stańska D., Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 2010.
  • Klus-Stańska D., Konstruowanie wiedzy w szkole, Olsztyn: UWM 2012.
  • Kwieciński Z., Między patosem a dekadencją. Studia i szkice socjopedagogiczne. Wrocław: DSW 2007.
  • Kwieciński Z., Tropy – ślady – próby. Studia i szkice z pedagogii pogranicza. Toruń – Olsztyn, Edytor 2000.
  • Śliwerski B., Edukacja pod prąd, Kraków: „Impuls” 2001.
  • Śliwerski B., Współczesna myśl pedagogiczna, Kraków: „Impuls” 2009.
  • Śliwerski B.. Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu, Kraków: „Impuls” 2013.
  • Witkowski L., O stanie i problemach recepcji amerykańskiej pedagogiki radykalnej w Polsce. Próba świadectwa osobistego i refleksji o „doświadczaniu pokoleniowym”, [w:] H.A. Giroux, L. Witkowski, Edukacja i sfera publiczna, idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej, Kraków:„Impuls” 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0137-9585
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6accc4cd-ca83-4168-b455-70b0f991ded5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.