PL EN


2017 | 1(19) | 213-227
Article title

USŁUGI GASTRONOMICZNE W CENTRACH HANDLOWYCH WARSZAWY

Content
Title variants
EN
GASTRONOMIC SERVICES IN WARSAW TRADE CENTERS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy scharakteryzowano rodzaje usług gastronomicznych i czynniki wpływające na atrakcyjność lokali w opinii konsumentów. Przedstawiono zasady funkcjonowania centrów handlowych oraz ofertę gastronomiczną dla klientów. Zaprezentowano dostępność usług gastronomicznych na przykładzie trzech wybranych centrów handlowych w Warszawie: CH Arkadia, CH Blue City i CH Złote Tarasy.
EN
The types of catering services and factors influencing the attractiveness of premises in the opinion of consumers are characterized in the work. The principles of operation of shopping centers and catering offer for customers are presented. The availability of catering services is presented on the example of three selected shopping centers in Warsaw: CH Arkadia, CH Blue City and CH Złote Tarasy.
Year
Issue
Pages
213-227
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
References
 • Błaszczuk W., Znaczenie gastronomii w turystyce, „Rocznik Naukowy WSTiR”, 2008, t. 7.
 • Czarnecka-Skubina E., Obsługa konsumenta w gastronomii i cateringu, SGGW, Warszawa 2008.
 • Dominik P., Tradycyjna kuchnia polska w gastronomii sieciowej jako element uatrakcyjniający ofertę turystyczną kraju, [w:] Gastronomia w ofercie turystycznej regionu, red. Z.J. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska, Wyd. WSHiT–PTTŻ, Częstochowa 2010, s. 472–492.
 • Karwowski J., Grzesiuk A., Witek J., Ulice handlowe w centrum miast – nowe spojrzenie wobec konkurencji centrów handlowych, „Handel Wewnętrzny” 2008, nr 3.
 • Levytska G., Usługi gastronomiczne – znaczenie i tendencje rozwoju, SGGW, Warszawa 2011.
 • Maleszyk E., Ośrodki handlowe w Polsce – uwarunkowania i kierunki rozwoju. Rynek i konsumpcja. Raporty z badań – rok 2000, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa 2001.
 • Maleszyk E., Rynek ośrodków handlowych w Polsce, „Wiadomości Statystyczne” 2002, nr 10.
 • Milewska M., Prączko A., Stasiak A., Gastronomia, PWE, Warszawa 2008.
 • Szczep W., Zapiski dla menedżera. Idealne miejsce, „Przegląd Gastronomiczny” 2004, nr 6.
 • Wilk W., Między zakupami a rozrywką – nowe znaczenie centrum handlowego, „Prace i Studia Geograficzne” 2003, t. 32.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6ad2bc60-1bc6-42d1-a5d1-cdd9a031d78c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.