PL EN


2019 | 1 | 15-20
Article title

Portale internetowe jako żródło wsparcia informacyjnego dotyczącego macierzyństwa.

Content
Title variants
EN
Social networks as an information source of motherhood.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp. Internet jest obecnie jednym z podstawowych źródeł informacji. Współcześni rodzice, zwłaszcza kobiety, wykorzystują go do pozyskiwania wiedzy z zakresu ciąży, porodu, połogu, opieki nad noworodkiem i niemowlęciem. W sieci znajdują się portale, na których można uzyskać poradę nie tylko od innych matek i ojców, w tzw. grupach wsparcia, ale również od lekarza specjalisty czy też położnej.
EN
Background. Nowadays, the Internet is one of the most fundamental sources of information. Modern parents, especially women use the Internet to gain knowledge in the fields of pregnancy, labor, puerperium, taking care of newborns. Using various websites, parents are also able to ask not only support groups but also specialists and midwives.
Year
Issue
1
Pages
15-20
Physical description
Dates
published
2019-01-07
Contributors
 • Studenckie Koło Naukowe w Położnictwie i Ginekologii Femini, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Studenckie Koło Naukowe w Położnictwie i Ginekologii Femini, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Studenckie Koło Naukowe w Położnictwie i Ginekologii Femini, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
References
 • 1. Korczak K. Internet jako źródło informacji o zdrowiu i chorobach. W: Patora R, Kolasińska-Morawska K, red. Agile commerce – świat technologii i integracji procesowej. Łódź–Warszawa: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk; 2017: 305–316.
 • 2. Puchalski K. Internet a możliwości poprawy efektów edukacji zdrowotnej. Studia Edukacyjne 2012; 23: 119–139.
 • 3. Szymczyk DM, Grela M, Horoch A, i wsp. Wiarygodność Internetu jako źródła informacji o chorobie w ocenie studentów uczelni lubelskich. MONZ 2015; 21(4): 422–427.
 • 4. Furmankiewicz M, Sołtysik-Piorunkiewicz A, Ziuziański P. Badanie: Internet i zdrowie. Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia 2015; 9: 42–45.
 • 5. Knol-Michałowska K. Internet jako źródło informacji o zdrowiu – wady i zalety dla relacji lekarz–pacjent. Perspektywa pacjentów. Hygeia Public Halth 2014; 49(3): 389–397.
 • 6. Stępień E, Dorofeeva U, Hdyrya O. The Internet as a source of knowledge about the course is heavy, of the childbirth and the confinement of expectant mothers. European Journal of Medical Technologies 2015; 1(6): 39–42.
 • 7. Przestrzelska M, Gryboś A, Knihinicka-Mercik Z. Znaczenie i rodzaje wsparcia społecznego w ciąży fizjologicznej i powikłanej. W : Uchmanowicz I, Rosińczuk J, Jankowska-Polańska B, red. Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie. T.1. Wrocław: Wydawnictwo Continuo; 2014: 246–255.
 • 8. Sayakhot P, Carolan-Olah M. Internet use by pregnant women seeking pregnancy-related information: a systematic review. BMC Pregnancy Childbirth 2016; 16: 65, doi: 10.1186/s12884-016-0856-5.
 • 9. Ulatowska-Szostak E, Marcinkowski JT, Gromadecka-Sutkiewicz M, i wsp.: Badania nad Internetem jako źródłem informacji o chorobie. Probl Hig Epidemiol 2009; 90(2): 246–253.
 • 10. Bert F, Gualano MR, Brusaferro S, et al. Pregnancy e-health: a multicenter Italian cross-sectional study on Internet use and decisionmaking among pregnant women. J Epidemiol Community Health 2013; 67(12): 1013–1018, doi: 10.1136/jech-2013-202584.
 • 11. Zdun-Ryżewska A, Tartas M, Majkowicz M, i wsp. Lekarz, pacjent i… dr Google. Psychoonkologia 2015, 3: 104–109.
 • 12. Opala T, Rzymski P, Stanek R, i wsp. Wykorzystanie zasobów Internetu dotyczących położnictwa i ginekologii przez pacjentki. Ginekol Prakt 2003; 11(4): 28–31.
 • 13. Doroszewska A, Dmoch-Gajzlerska E. Internet jako źródło informacji o ciąży, porodzie, połogu i pielęgnacji dziecka – analiza wyników badań. Zdr Publ 2011; 121(2): 129–134.
 • 14. Zuziński P, Furmankiewicz M. Rola Internetu w autodiagnozie i samoleczeniu: szanse i zagrożenia. W: Zieliński ZE, red. Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej; 2014: 61–72.
 • 15. Huberty J, Dinkel D, Beets MW, et al. Describing the use of the Internet for health, physical activity, and nutrition information in pregnant women. Matern Child Health J 2 013; 1 7(8): 1 363–1372, d oi: 10.1007/s10995-012-1160-2.
 • 16. Scaioli G, Bert F, Galis V, et al. Pregnancy and internet: sociodemographic and geographic differences in e-health practice. Results from an Italian multicenter study. Public Health 2015; 129(9): 1258–1266, doi: 10.1016/j.puhe.2015.06.012.
 • 17. Kavlak O, Atan SU, Güleç D, et al. Pregnant women’s use of the Internet in relation to their pregnancy in Izmir, Turkey. Inform Health Soc Care 2012; 37(4): 253–263.
 • 18. Zadarko-Domaradzka M, Zadarko E. Nowe media jako narzędzie edukacji zdrowotnej i modelowania zachowań współczesnego społeczeństwa. Edukacja – Technika – Informatyka 2017; 19(1): 266–272.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-4212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6ad4be86-f5c6-4db1-8642-3ed78b9344b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.