PL EN


2016 | 9 |
Article title

Public relations jako instrument kreowania wizerunku bibliotek

Authors
Content
Title variants
EN
Public relations as a tool shaping the image of a library
Languages of publication
PL
Abstracts
Zastosowanie public relations w działalności biblioteki staje się niezwykle pożądane i niezbędne w budowaniu pozytywnego wizerunku i zaufania w oczach czytelników. W artykule określono rolę PR w bibliotece, zidentyfikowano obszary oddziaływania marketingu wewnętrznego i zewnętrznego oraz narzędzia i techniki komunikacji. Przedstawiono cały szereg działań kształtujących wizerunek biblioteki, w tym narzędzia Web 2.0.
EN
PR are indispensable for creating the positive image of a library and its reliability in the eyes of its users. This article presents the role of public relations in the library, especially image-building internal and external marketing and tools and techniques of communication. The article also describes the activities shaping the image of a library, including Web 2.0 tools.
Year
Issue
9
Physical description
Contributors
References
 • Antczak M., Media relations a biblioteka szkolna, „Biblioteka w Szkole”, 2009, nr 9, s. 5-7.
 • Black S., Public relations, Warszawa 1998.
 • Budzyński W., Public relations : strategia i nowe techniki kreowania wizerunku, Warszawa 2008.
 • Czyżewska M. (red.), Kształtowanie wizerunku biblioteki, Białystok 2007.
 • Eco U., O bibliotece, Wrocław 1990.
 • Karwowski J. (red.), Podstawy marketingu, Szczecin 1998.
 • Maciejewska Ł., Urbańczyk B., Kształtowane pozytywnego i nowoczesnego wizerunku biblioteki akademickiej. In M. Kocójowa (red.), Public relations : biblioteki, wydawnictwa, informacja naukowa, uczelnie, Kraków, 2004, s. 108-116.
 • Maness J. M., Library 2.0 Theory : Web 2.0 and Its Implications for Libraries, „Webology”, [online], 2006, Vol. 3, nr 2 [dostęp: 2016-05-23]. Dostępny w World Wide Web: http://www.webology.org/2006/v3n2/a25.html.
 • Morawiec B., Biblioteka 2.0, „Nowa Biblioteka”, [online], 2012, nr 2, s. 19-27 [dostęp: 2016-05-23]. Dostępny w World Wide Web: http://www.knb.ibin.us.edu.pl/wp-content/uploads/2013/03/Nowa-Biblioteka-2012-2.pdf.
 • Wałek A., Strony WWW bibliotek jako element promocji i narzędzie komunikacji z użytkownikiem, „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, [online], 2014, nr 1, s. 109-118 [dostęp: 2016-05-23]. Dostępny w World Wide Web: http://www.fides.org.pl/pdf/biuletyn/38_109-118.pdf.
 • Wójcik K., Public Relations od A do Z. T. 1, Warszawa 1997.
 • Zawada A., O promocji biblioteki, „EBIB”, [online], 2002, nr 3 [dostęp: 2016-05-23]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.pl/2002/32/zawada.php.
 • Zybert E. B., Kultura organizacyjna w bibliotekach : nowe i stare idee w zarządzaniu biblioteką, Warszawa 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6adc566e-7bf8-4f0a-8e58-f97b1871bbc9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.