PL EN


2014 | 105 | 2 | 215-224
Article title

Nieprawdziwy koniec XIX wieku. Rec.: Ewa Paczoska, Prawdziwy koniec XIX wieku. Śladami nowoczesności. (Warszawa 2010)

Title variants
EN
Unreal End of the 19th Century. A review: Ewa Paczoska, Prawdziwy koniec XIX wieku. Śladami nowoczesności. (Warszawa 2010)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The review discusses Ewa Paczoska’s book on the modernity signals in 19th century and on the 19th century continuations in the subsequent cultural formations. The researcher’s thesis about the blurred borderlines between tradition and modernity is based on a specific selection of threads and aspects of the analysed pieces (of Polish and European 19th, 20th, and 21st c. literature) corresponding with the paradigms typical of postmodernism. Cultural continuity and smooth linearity can be observed in the discussed images of the city, travel and otherness, as well as in the consecutive methods of defining Polishness and history perception (biographies, narrations).
PL
Recenzja omawia książkę Ewy Paczoskiej, poświęconą sygnałom nowoczesności w stuleciu XIX oraz kontynuacjom dziewiętnastowieczności w późniejszych formacjach kulturowych. Teza badaczki o zatarciu granic między tradycją a nowoczesnością zostaje oparta na specyficznym doborze wątków i aspektów analizowanych utworów (literatury polskiej i europejskiej XIX, XX i XXI w.), korespondujących z paradygmatami typowymi dla postmodernizmu. Ciągłość kulturowa i łagodna linearność daje się zauważyć zarówno w omówionych obrazach miasta, podróży oraz inności, jak i w kolejnych sposobach definiowania polskości czy postrzegania historii (biografie, narracje).
Year
Volume
105
Issue
2
Pages
215-224
Physical description
Dates
published
2014-06-25
Contributors
  • Uniwersytet Opolski
author
  • Uniwersytet Opolski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6ae2d8f8-0b90-46b3-b5be-50d291408a8d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.