PL EN


2016 | 22 | 451-465
Article title

A comparison of approaches to art in the constitutions of the Orders of the Discalced Carmelites and Trinitarians

Content
Title variants
PL
Wspólne spojrzenie na sztukę w konstytucjach reformowanych zakonów karmelitów i trynitarzy
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Proces reformy zakonu Trójcy Najświętszej przebiegał pod silnym wpływem terezjańskiego Karmelu, czego wyrazem jest zależność pierwszych konstytucji trynitarzy bosych (1614) od statutów hiszpańskiej kongregacji karmelitów bosych (1604). W artykule zostały omówione przepisy dotyczące kwestii artystycznych zawarte we wzmiankowanych tekstach oraz w późniejszych statutach, w tym w niepublikowanych konstytucjach pozahiszpańskiej rodziny trynitarzy z 1770 roku, które dotychczas nie znalazły się w orbicie zainteresowań historyków zakonu. Analiza tych norm prowadzi do wniosku, że poglądy trynitarzy bosych na sztukę zostały zdeterminowane przez przepisy karmelitańskie oraz trzeci punkt reguły zakonu Trójcy Najświętszej nakazujący, by ich świątynie były prostej struktury. W odróżnieniu od hiszpańskich karmelitów bosych trynitarze bosi systematycznie modyfikowali swoje przepisy, adaptując je do zmieniających się realiów, w których powstawały ich budowle.
EN
The reform process of the Order of the Most Holy Trinity (Trinitarians) developed under the strong influence of the Teresian Carmel, which is reflected in the dependence of the first constitutions of the Discalced Trinitarians (1614) on the statutes of the Spanish Congregation of the Discalced Carmelites (1604). The article discusses the regulations on the artistic activity contained in the aforementioned texts and in the later statutes of both orders (including the unpublished constitutions of the Outside-Spain-Family of the Discalced Trinitarians compiled in 1770) that have as yet not been studied by historians of the Trinitarians Order. The analysis of these provisions leads to the conclusion that Trinitarian approach to art was determined by the legislations of the Spanish Discalced Carmelites and by the third point of the Trinitarian Rule, ordering that their churches were of simple construction. Unlike the Spanish Discalced Carmelites, the Discalced Trinitarians systematically modified their regulations, adapting them to the changing circumstances in which the religious buildings were constructed.
Year
Volume
22
Pages
451-465
Physical description
Dates
published
2016-12-31
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
 • Brykowska M., Architektura karmelitów bosych w XVII–XVIII wieku, Warszawa 1991.
 • Bullarii romani continuatio. Summorum pontificum Clementis XIII, Clementis XIV, Pii VI, Pii VII […] constitutiones, literas in forma brevis [...]. Tomus quartus continens pontificatus Clementis XIV [annum] primum ad sextum, Romae 1841.
 • Cipollone G. o.s.s.t., La famiglia trinitaria (1198–1998). Compendio storico, Roma 1998.
 • Cipollone G. o.s.s.t., Trinità e liberazione tra la cristianità e islam. La regola dei Trinitari, Assisi 2000.
 • Constitutiones Fratrum Discalceatorum Beatissimae Virginis Mariae de Monte Carmelo Primitivae Observantiae. Congregationis Hispaniae, a SS. D.N. Alex. Papa. VII. confirmatae. Die III. Iulij Anno M.DC.LVIII. Pontificatus sui Anno Quarto, Matriri 1701.
 • Constitutiones Fratrum Discalceatorum Beatissimae Virginis Mariae de Monte Carmelo Primitivae Observantiae Congregationis Hispaniae […], Matriti 1787.
 • Constitutiones Fratrum Discalceatorum, Congregationis Primitivae Observantiae, Ordinis Sanctissimae Trinitatis pro Redemptione Captivorum. In quatuor partes divisae, Aquis–Sextiis 1637.
 • Cuadra Blanco J. R. de la, Génesis de las medidas de El Escorial. Herodoto y la cuestión del codo bíblico, [in:] El Escorial. Historia, arte, ciencia y matemáticas, ed. M. T. González Alarcón, Madrid 2011.
 • D’Errico A. O. O.SS.T., The Trinitarians. An overview of their eight hundred year service to god and humanity, [Roma 1998].
 • Gil H. Cz. O.C.D., Historia Karmelu Terezjańskiego, Kraków 2002.
 • Magnum bullarium romanum, a Beato Leone Magno usque ad S. D. N. Benedictum XIII […] Tomus quintus. Urbani VIII. Reliquas, deinde Innocentii X constit. complectens, Luxemburgi 1727.
 • Natsional’na Akademiya Nauk Ukrayiny, manuscript Constitutiones Generales Fratrum Discalceatorum, Primitivae Regulae Ordinis Sanctissimae Trinitatis, Redemptionis Captivorum [1770], no. 4149.
 • Portoghesi P., Borromini. Architettura come linguaggio, Milano 1967.
 • Pujana J. O.SS.T., San Juan Bautista de la Concepción. Carisma y misión, Madrid 1994.
 • San Carlo alle Quattro Fontane di Francesco Borromini nella ‘Relatione della fabrica’ di fra Juan de S. Buenaventura, a cura di J. M. Montijano García, Milano 1999.
 • Regla primitiva y constituciones de la Orden de Descalzos de la Santísima Trinidad Redempción de Cautivos, Alcalá 1663.
 • Regula primitiva et constitutiones Fratrum Discalceatorum Ordinis B. Mariae de Monte Carmelo Congregationis Hispaniarum […], Matriti 1604.
 • Regula primitiva et Constitutiones Fratrum Discalceatorum, Ordinis Sanctissimae Trinitatis, Redemptionis Captivorum […], Matriti 1676.
 • Regula primitiva et Constitutiones Fratrum Discalceatorum Congregationis Hispaniae, Ordinis Sanctissimae Trinitatis Redemptionis Captivorum, Matriti 1787.
 • Regula primitiva et Constitutiones Patrum Discalceatorum, Ordinis SS. Trinitatis, Redemptionis Captivorum, Viennae 1694.
 • Regula primitiva et Constitutiones Patrum Discalceatorum, Ordinis Sanctissimae Trinitatis Redemptionis Captivorum, Congregationis Hispaniae, Romae 1738.
 • Roma, Archivio dei Padri Trinitari di San Carlo alle Quattro Fontane, manuscript, Constituciones de los religiosos descalzos de la Orden de la Santísima Trinidad, Redempción de Cautivos, hechas con autoridad apostólica […] en el año del Señor 1614, no. 434/2.
 • Sobczyńska-Szczepańska M., “De Tuis Donis et Datis offerimus Tibi Domine”. Motywacje i cele protektorów Zakonu Przenajświętszej Trójcy w Dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, [w:] Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. 8: Fundator i dzieło w sztuce nowożytnej, cz. 3, red. J. Lileyko, I. Rolska-Boruch, Lublin 2007, p. 107–116.
 • The Trinitarians’ rule of life. Texts of the six principal editions, ed. J. J. Gross, Rome 1983.
 • Wanat B. J. O.C.D., Sztuka w Karmelu, Kraków 1999.
 • Wanat B. J. O.C.D., Zakon Karmelitów Bosych w Polsce. Klasztory karmelitów i karmelitanek bosych 1605–1795, Kraków 1979.
 • Witko A., Arte en la doctrina de la orden de los trinitarios, “Boletín de Arte” 8 (1997), p. 51–62.
 • Witko A., Sztuka w służbie Zakonu Trójcy Świętej w siedemnastym i osiemnastym stuleciu, Warszawa 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0867-8294
URI
http://czasopisma.upjp2.edu.pl/foliahistoricacracoviensia/article/view/2090
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6ae7f989-5b71-44f2-9398-84ea4aac6f04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.