PL EN


2016 | 1 | 161-180
Article title

Odrodzenie namysłowskiego klasztoru franciszkańskiego w XVII wieku w świetle pierwszego rozdziału kroniki konwentu

Authors
Content
Title variants
EN
The revival of the Monastery of Reformed Franciscans in Namysłów in the 17th century in the light of the first chapter of the convent’s chronicle
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The goal of this study is, on the one hand, to outline the circumstances leading to formation of the convent of Reformed Franciscans in Namysłów in 1675, and on the other hand, to show the way of conducting historiographical narrative in the chronicle sources of Reformed Franciscans. This issue is particularly interesting in the context of repossession activities, which have been conducted by the St. Wenceslaus’ Czech province of Reformed Franciscans since the beginning of the 17th century, aiming at the return of observance monasteries confiscated in the era of the Reformation and, in this way, rebuilding the struc-tures of the province. The goal of systematized vision of the past was, on the one hand, to consolidate the young province, on the other hand, to demonstrate historical rights of Czech Reformed Franciscans to particular monastic houses. An example of such narrative, coordinated by one of the provincials, Fr Bernard Sannig, is a chronicle of the convent of Reformed Franciscans in Namysłów, which was, with 9 other monasteries, a Silesian part of Czech province.
Year
Volume
1
Pages
161-180
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • Archiwum Państwowe Oddział we Wrocławiu, Zbiór rękopisów archiwalnych, D 227, mf T78753, Archivum Conventus Namslaviensis Ord. Min. S. P. Francisci Reform. Erectum Anno 1675.
 • Narodni Archiv Praha, Archiv české františkánské provincie, 409, kodeks 17, Bernard Sannig, Chronica de origine et constitutione Provinciae Bohemiae Ordinis Fratrum Minorum S. Francisci Reformatorum, eiusdemque conventuum. Ab Anno 1224 usque 1678.
 • Greiderer, Germania franciscana: seu chronicon geographo-historicum ordinis S.P. Francisci in Germania..., Oeniponte 1777.
 • Repertorium Conventuum, Fundatorum, Capitulorum, Commissariorum, Provincialium atque Postarum, in Alma et Magna Provincia Boemiae s. Wenceslai D. et M. Fratrum Minorum Reformatorum..., Brunnae 1734., b.pag.
 • Wrbczansky, Nucleus minoriticus : seu vera, & sincera relatio originis, & progressus Provinciæ Bohemiæ, Conventuum, et Residentiarum, Fratrum, & Sororum Sancti-Monalium, Ordin. Minor. S.P. Francisci Strict. Observ. Reform. in Provincia, sub patrocinio Sancti Wenceslai ducis, & martyris, per Bohemiam, Moraviam, & Silesiam existentium..., Vetero-Pragae 1746.
 • Die Bau- und Kunstdenkmaeler des Kreises Namslau, hsg. Kurt Degen, Breslau 1939.
 • Doelle F., Die martinianische Reformbewegung in der saechsischen Franziskanerprovinz (Mittel- und Nordostdeutschland) im 15. und 16. Jahrhundert, Münster 1921.
 • Elbel M., Ceska frantiskanska province sv. Vaclava (1570 – 1790), „Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Historica”, 29, 2000, s. 83-96.
 • Karczewski D., Franciszkanie w monarchii Piastów i Jagiellonów w średniowieczu. Powstanie – rozwój – organizacja wewnętrzna, Kraków 2012.
 • Kopiec J., Relacje biskupów wrocławskich “ad limina” z XVII I XVIII wieku, „Nasza Prze-szłość”, 68, 1987, Kraków, s. 93 – 132.
 • Liebich W., Kronika miasta Namysłowa od jego założenia do czasów najnowszych opracowana przez W. Liebicha według kroniki znajdującej się w archiwum miejskim, tłum. Tadeusz Harjasz, Namysłów (1862) 1995.
 • Mandziuk J., Historia Kościoła katolickiego na Śląsku, t. II, Warszawa 1995.
 • Minarik K., Bernard Sannig, učenec, spisovatel a organizátor františkánské provincie (1637–1704), „Časopis katolickeho duchovenstva”, 64 (89), 1923, 5.
 • Namysłów. Z dziejów miasta i okolic, red. Tadeusz Wincewicz, Namysłów 2006.
 • Reisch Ch., Die Franziskaner im heutigen Schlesien von Anfange des 17 Jahrhunderts bis zur Sakularisation, “Zeitschrift des Vereins f. Gesch. Schlesiens”, 47, 1913, s. 276-300.
 • Sbardella R., Bracia Mniejsi Reformaci w XVI- XVIII wieku, [w:] Zakony franciszkańskie w Polsce, t. II. Franciszkanie w Polsce XVI- XVIII wieku, cz. 1., red. Henryk Łapski, Celestyn Napiórkowski, Niepokalanów 1998, s. 58-79.
 • Sbardella R., Klasztory franciszkańskie w miastach śląskich i górnołużyckich XIII-XVI wieku, Wrocław 2000 (Acta Universitatis Wratislaviensis No 2222, Historia 142).
 • Sbardella R., Kształtowanie się nowych form świadomości religijnej w drugiej połowie XV i pierwszym dwudziestoleciu XVI wieku na przykładzie stosunków między radami miejskimi a klasztorami franciszkańskimi, „Sobótka”, 2000, 1.
 • Teichmann L., Die Franziskaner-Observanten in Schlesien vor der Reformation, Breslau 1934.
 • Teichmann L., Ordensprovinzen der Franziskaner in Schlesien, „Archiv fuer Schlesische Kirchengeschichte”, 43, 1985, s. 263-274.
 • Teichmann L.,Stosunki wyznaniowe na Śląsku za panowania Habsburgów, [w:] Śląsk za panowania Habsburgów, red. Wiesław Lesiuk, Michał Lis, Opole 2001.
 • Wąs G., Franciszkanie-obserwanci na Śląsku w średniowieczu. Zarys historii, [w:] Bernardyni na Śląsku w późnym średniowieczu, red. Jakub Kostowski, Wrocław 2005, s. 21-50.
 • Wiśniowski A., Bracia Mniejsi Ściślejszej Obserwancji, [w:] Encyklopedia katolicka, t. V, Lublin 1989, k. 486-488.
 • Wójcik M., Sprawozdanie z kwerendy w Pradze w dniach 17 – 23 IX 2012 r., „Hereditas Monasteriorum”, 1, 2012.
 • Zeller R., Reformation i Gegenreformation im Kreise Namslau, Breslau 1925.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6ae9b39f-6d28-4f95-ac3b-6cdb299c6d90
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.