PL EN


2015 | 2(16) | 91-119
Article title

Visual identity and rebranding

Authors
Content
Title variants
PL
Identyfikacja wizualna a rebranding marki
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The goal of this article is to highlight the essence of visual identification and rebranding, as well as to discuss elements of corporate identity, which are subject to revitalization in the process of refreshing the image of a brand. In the first part the article the analysis of the term visual identification is conducted. In the analysis special attention is drawn to the role of visual identification in creating a coherent identity of an organization. In the subsequent chapters further components of corporate identity are presented in detail – starting with logotype, through business forms, advertisements, accompanying materials and Internet websites to signs on buildings. Moreover, corporate identity book as a collection of standards and guidelines for application of corporate identity rules is discussed. The deliberations are based on the study of literature. The last chapter presented the transformation of the brand of Institute of Aviation.
PL
Celem artykułu jest przybliżenie istoty identyfikacji wizualnej oraz rebrandingu oraz omówienie elementów corporate identity, które ulegają rewitalizacji przy odświeżaniu wizerunku marki. W części pierwszej dokonano analizy pojęcia identyfikacja wizualna, szczególny nacisk kładąc na jej rolę w tworzeniu spójnej tożsamości organizacji. W dalszych rozdziałach szczegółowo przedstawiono kolejne składowe corporate identity - począwszy od logotypu, poprzez druki akcydensowe, reklamy i materiały towarzyszące oraz witryny internetowe, po oznaczenia na budynkach. Omówiono również księgę identyfikacji wizualnej jako zbiór standardów i wytycznych co do stosowania zasad CI. Rozważania oparto na studiach literaturowych, natomiast w ostatnim rozdziale pokazano transformację brandu Instytutu Lotnictwa.
Publisher
Year
Issue
Pages
91-119
Physical description
Dates
online
2015-06
Contributors
References
 • Airey D., Logo design love, Helion, Gliwice 2010,
 • Altkorn J., Wizualizacja firm, Instytut Marketingu, Kraków 1999,
 • Bereśniak D., Kolory od podstaw, Świat Książki, Warszawa 2003,
 • Czym jest rebranding?, Praca zbiorowa zespołu badzinwestorem.pl, http://www.badzinwestorem.pl/?p=1577,
 • Evamy M., Logo. Przewodnik dla projektantów, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008,
 • Kłosiński J., Jak przeprowadzić rebranding?, http://stgu.pl/art-teksty/art-jak-przeprowadzic-rebranding.html,
 • Mruk M., Komunikowanie się w marketingu, PWE, Warszawa 2004,
 • Malewicz-Pełczyńska A., System identyfikacji wizualnej jako element komunikacji marketingowej, Zeszyty Naukowe Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej „Millenium”, 2007,
 • Na czym polega rebranding?, praca zbiorowa zespołu wfirma.pl, http://cenabiznesu.pl/-na-czym-polega-rebranding,
 • Schmitt B., Simonson A., Estetyka w marketingu, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999,
 • Stopa-Pielesz E., BSP 3 - Dokumentacja projektu identyfikacji wizualnej,
 • Tkaczyk P., Projektowanie identyfikacji wizualnej. Szkolenia, IT Media, Warszawa 2005,
 • Tkaczyk P., Zakamarki marki, Helion, Gliwice 2011,
 • Wheeler A., Kreowanie marki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Notes
EN
Available in Open Access.
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6aeadc60-3eff-4aed-b289-56519b3e5913
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.