PL EN


2011 | 2 | 2 | 209-214
Article title

Aplikacje interakcyjne Technologii Flash w Action Script 2.0 jako wprowadzenie do programowania obiektowego i strukturalnego

Authors
Content
Title variants
EN
Interactive applications of Flash Technology in Action Script 2.0 as an introduction to object and structural designing
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Niniejsze opracowanie jest próbą zwrócenia uwagi na trudności występujące w procesie nauczania informatyki. Młodzież w newralgicznym momencie, kiedy potrzebne jest porzucenie prostych aplikacji i rozpatrywanie problemów na poziomie wymagającym abstrakcyjnego, twórczego myślenia, traci zainteresowanie przedmiotem i łatwo się zniechęca. Problem taki jest zauważalny, zwłaszcza na lekcjach informatyki w szkołach średnich, kiedy rozpoczynamy zajęcia z podstaw algorytmiki i programowania. Wprowadzenie aplikacji technologii Flash w procesie nauczania ułatwiłoby płynne przejście od grafiki i aplikacji webowych poprzez język ActionScript, posiadający ogromne możliwości, do programowania w językach C++ czy Turbo Pascal. Możliwość prostego sterowania obiektami w języku ActionScript, połączona z efektownymi możliwościami ich wizualizacji, daje szansę inspirowania wiedzą podczas omawiania podstawowych algorytmów. Finalnie przyszli programiści stając przed rzeczywistymi wymaganiami klientów, możliwościami takiej czy innej technologii, a w końcu kodem źródłowym aplikacji, dysponować będą elastycznym podejściem w rozwiązywaniu problemów i ich wizualizacji, co ważne jest zwłaszcza w pracy zespołowej.
EN
This case study attempts to highlight the difficulties experienced in teaching information technology. In the key moment, when it is necessary to employ abstract and creative thinking, pupils, who are used to using simple applications, become disinterested in the subject. This problem is particularly prominent in the secondary schools when the concepts of programming and algorithm design are first introduced. Introducing Adobe Flash applications in the schools’ curriculum would ease transition from graphical and web applications through ActionScript, and ultimately lead to programming in C++, or Turbo Pascal. The ActionScript’s capability to manipulate objects, together with the ease of their visualisation, gives the ability to enthuse and inspire whilst demonstrating basic algorithms. Ultimately, future programmers, facing customer requirements, new technologies and application source code, will have at their disposal a flexible approach to problem visualisation and its potential solutions, both of these abilities are extremely important particularly whilst working within a team.
Year
Volume
2
Issue
2
Pages
209-214
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
author
References
  • Bujnowski I., Talaga Z. (2003a), Informatyka. Podręcznik, t. 1, Warszawa.
  • Bujnowski I., Talaga Z. (2003b), Informatyka. Podręcznik, t. 2, Warszawa.
  • Iskierka I. (2008), Aktywne prezentacje multimedialnew e-edukacji [w:] Multimedia w teorii i praktyce szkolnej, red. W. Furmanek, A. Piecuch, Rzeszów.
  • Krawczyński E., Talaga Z., Wilk M. (2007), Technologia Informacyjna nie tylko dla uczniów Podręcznik, Warszawa.
  • Mapes R. (2002), Flash Techniki zaawansowane, Gliwice.
  • Piecuch A. (2008), System multimedialny w teorii i praktyce szkolnej [w:] Multimedia w teorii i praktyce szkolnej, red. W. Furmanek, A. Piecuch, Rzeszów.
  • Sadowski T.M. (1996), Praktyczny kurs Turbo Pascala, Gliwice.
  • Underdahl B. (2002), Flash MX Programowanie w języku ActionScript, Gliwice.
  • Walnum C. (1994), Pierwsze kroki w Turbo C++, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6af1a879-f742-4480-9e9f-1dbbc50a4080
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.