PL EN


2017 | 488 | 48-58
Article title

Preferencje państw członkowskich wobec budżetu unijnego nowej Europy

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem niniejszej pracy była próba określenia preferencji płatników i beneficjentów netto w zakresie wielkości i struktury wieloletniego budżetu unijnego po 2020 r. oraz konsekwencji dla Polski wynikających z Brexitu i zmiany układu sił przetargowych w UE. Postawiono hipotezę, że zmiana układu sił między państwami członkowskimi po Brexicie wzmocni dotychczasowe tendencje do utrzymania status quo względem budżetu unijnego. Badania wykazały, że wraz z Brexitem oraz falą eurosceptyzmu następuje w Europie przewartościowanie założeń, na których opierał się dotąd projekt integracji europejskiej. Wyjście Wielkiej Brytanii z UE osłabi obóz reform budżetu unijnego i instytucji unijnych. Będzie więc sprzyjać zachowaniu status quo w negocjacjach budżetowych. Zagrożeniem może być konsolidacja państw strefy euro, prowadząca do marginalizacji w procesie decyzyjnym innych państw.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6af73a8d-e029-4377-bdf3-88ffe1b5dcf6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.