PL EN


2013 | 4 | 2 | 251-259
Article title

Narodowe style zarządzania – pojęcie, przesłanki i kierunki badań

Content
Title variants
EN
National Management Styles – concept, evidence, research directions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono przesłanki wyboru kierunku badań i założenia projektu badawczego zogniskowanego wokół kategorii pojęciowej – narodowe style zarządzania. Ponadto zaprezentowano komentarz do założeń badawczych, odzwierciedlający punkt widzenia autora oraz wnioski z przeprowadzonych badań wstępnych.
Year
Volume
4
Issue
2
Pages
251-259
Physical description
Contributors
  • r hab. prof. UE, Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Nowowiejska 3 58-500 Jelenia Góra, mieczyslaw.morawski@ue.wroc.pl
References
  • 1. Apanowicz J. (2004), Metodologia ogólna, WSAiB, Gdynia.
  • 2. Bjerke B. (1999), Business Leadership and Culture: National Management Styles in the Global Economy, Edward Elgar Publishing, Incorporated.
  • 3. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A. (2000), Siedem kultur kapitalizmu, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6afdf072-b7a5-4b41-b559-6ab30df6d790
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.