PL EN


2017 | 14 | 37-46
Article title

ŚCIĄGANIE I PLAGIARYZM JAKO WYRAZ STUDIOWANIA POZOROWANEGO WE WSPÓŁCZESNYCH SZKOŁACH WYŻSZYCH

Content
Title variants
CHEATING AND PLAGIARISM AS PRETEND-STUDYING IN MODERN HIGHER EDUCATION
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule analizuje się zjawisko studiowania pozorowanego na przykładzie zjawiska ściągania i plagiaryzmu wśród studentów. Autorka na podstawie teoretycznych założeń studiowania, ich celów, cech, a także dostępnych badań, odnosi się do tego, w jaki sposób studenci pojmują studiowanie, czym ono dla nich jest, co myślą o tym procesie, jaki jest cel studiów. Ze względu na postawy przyjmowane przez studentów wobec uczelni i studiowania określa je mianem studiowania pozorowanego. Punktem odniesienia i jednocześnie przykładem takiej postawy jest powszechne w szkołach wyższych ściąganie i plagiaryzm.
EN
The article analyzes the phenomenon of pretend studying on the example of cheating and plagiarism among students. The author, on the basis of theoretical assumptions of the study, it’s goals, characteristics and available research, refers to how students perceive what they are studying, what they think about the process, what is the purpose of study. Due to the attitudes taken by the students towards the university and their studies, they are referred to as pretend studying. The point of reference and at the same time an example of such an attitude is the widespread cheating and plagiarism in higher education.
Year
Issue
14
Pages
37-46
Physical description
Contributors
References
 • Bielska, B. (2015). Magisterkę kupię. Sprzedawanie i kupowanie prac dyplomowych jako element studenckiej kultury nieuczciwości. Toruń.
 • Bielska, B. i Hoffman, M. (2013). Jak wykiwać system? Raport z badania na temat ściągania i plagiatowania. Toruń. Pobrano z lokalizacji: http://www.academia.edu/5120451/Beata_Bielska_i_Martyna_Hoffman_Jak_wykiwa%C4%87_system_Raport_z_badania_na_temat_%C5%9Bci%C4%85gania_i_plagiatowania
 • Chickering, A.W. i Reisser, L. (1993). Education and Identity. San Francisco.
 • Gola, B. i Pauluk, D. (2014). Student w środowisku akademickim w świetle wybranych teorii i badań. Pedagogika Szkoły Wyższej, 2.
 • Czerepaniak-Walczak, M. (2011). Uniwersytet: miejsce edukacji całożyciowej czy salon profesora Higginsa? Perspektywa pedagogiczna. Pedagogika Szkoły Wyższej, 1.
 • Czerepaniak-Walczak, M. (2013). Autonomia w kolorze sepii w inkrustowanej ramie KRK. O procedurach i treściach zmiany w edukacji akademickiej. W M. Czerepaniak-Walczak (red.), Fabryki dyplomów czy universitas?. Kraków.
 • Gromkowska-Melosik, A. (2007). Ściągi, plagiaty, fałszywe dyplomy. Gdańsk.
 • Gola, B. i Pauluk, D. (2014). Student w środowisku akademickim w świetle wybranych teorii i badań. Pedagogika Szkoły Wyższej, 2.
 • Jankowska, D. (2012). Społeczna rola profesora współczesnej uczelni – kontynuacja czy transformacja tradycji. Pedagogika Szkoły Wyższej, 1.
 • Kawczyński, S. (2009). Problem plagiatowania w szkolnictwie wyższym. Charakterystyka elektronicznego systemu antyplagiatowego. E-mentor, 2. Pobrano z lokalizacji: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/19/id/412
 • Knasiecka-Falbierska, K. (2014). Student – klient na współczesnym uniwersytecie. Pedagogika Szkoły Wyższej, 1.
 • Kućko, M.A. (2013). Dlaczego szkoły wyższe nie wychowują?. Pedagogika Szkoły Wyższej, 1.
 • Kwieciński, Z. (2007). Między patosem a dekadencją. Studia i szkice socjopedagogiczne. Wrocław.
 • Mańczak, J. (2006). Odmienności wychowania w szkole wyższej. W K.W. Jaskot (red.), Wprowadzenie do pedagogiki szkoły wyższej. Szczecin.
 • Melosik, Z. (2009). Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności wiedzy i władzy. Kraków.
 • Mikut, M. (2013). Wiedza – zastosowanie – emancypacja? Modele kształcenia pedagogicznego w perspektywie wzorcowych efektów kształcenia. Studia Pedagogiczne, LXVI.
 • Mikut, M. (2014). Zaangażowanie w studiowanie czy pozorowanie?. Pedagogika Szkoły Wyższej, 1.
 • Miramonowicz, N. (2011). Plagiatorstwo – propozycja diagnozy i terapii na podstawie wyników badania ankietowego wśród studentów. E-Mentor, 5. Pobrano z lokalizacji: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/42/id/879
 • Najwyższa Izba Kontroli. (2013). Ochrona praw autorskich w pracach dyplomowych w szkołach wyższych. Raport. Warszawa.
 • Niemierko, B. (2006). Oszustwo egzaminacyjne. Materiały z XII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej. Lublin. Pobrano z lokalizacji: http://www.ptde.org/mod/forum/discuss.php?d=16
 • Okoń, W. (1998). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa.
 • Piotrowski, E. (2006). Osobliwości kształcenia w szkole wyższej. W K.W. Jaskot (red.), Wprowadzenie do pedagogiki szkoły wyższej. Szczecin.
 • Słownik Języka Polskiego PWN. (2016). Pobrano z lokalizacji: http://sjp.pwn.pl/slowniki/studiowanie.html
 • Stearns, L. (1992). Copy Wrong: Plagiarism, Process, Property, and the Law. California Law Review, 80.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6b025d3b-4b33-438e-89cc-0a9779db73e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.