PL EN


2016 | 4(46) | 129-138
Article title

Wyzwania dotyczące kształtowania zrównoważonej mobilności w miastach i aglomeracjach

Title variants
EN
Challenges Concerning the Development of Sustainable Mobility in Cities and Agglomerations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono nowe wyzwania stojące przed samorządami miast, aglomeracji i regionów, związane z procesem rozwoju i wdrażania technologii zrównoważonego transportu. Szczególną uwagę zwrócono na kreację nowych systemów transportowych opartych na technologiach elektromobilności. Celem artykułu jest przestawienie przemian zachodzących w kulturze mobilności wskutek rozwoju technologii transportowych i uwzględniania potrzeb ochrony środowiska naturalnego. Szczególną uwagę poświęcono rozwojowi e-mobilności, czyli takiej formie mobilności, która oparta jest na zasilaniu elektrycznym i poszanowaniu uwarunkowań ekologicznych.
EN
The article presents new challenges facing the municipal, metropolitan and regional governments, associated with the process of technology development and deployment of sustainable transport. Particular attention was paid to the creation of new transport systems based on the electromobility technologies. The aim of the article is to present the changes in the mobility culture as a result of transport technology development and taking into account the needs of environmental protection. Particular attention was paid to the e-mobility development which is a form of mobility that is based on electric drive and respect for ecological conditions.
Contributors
 • Politechnika Śląska, Polska
References
 • Acocella N. (2002): Zasady polityki gospodarczej. Wartości i metody analizy. A. Wojtyna (tłum.), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bartniczak B. (2013): Zrównoważony transport na poziomie regionalnym jako przedmiot pomiaru wskaźnikowego. [w:] M. Michałowska (red.): Współczesne uwarunkowania rozwoju transportu w regionie, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, t. 143, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Borys T. (2009): Pomiar zrównoważonego rozwoju transportu. [w:] D. Kiełczewski i B.M. Dobrzańska (red.): Ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju, Białystok, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej.
 • Chapman M., Prothero R.M. (1985): Themes on Circulation in the Third World. [w:] M. Chapman i R.M. Prothero (red.): Circulation in the Third World Countries, London, Routledge Taylor & Francis Group.
 • Dyr T., Ożóg M. (2010): Uwarunkowania rozwoju transportu w Unii Europejskiej. „TTS Technika Transportu Szynowego”, nr 16 (3), s. 21–31.
 • Gis W., Kordel Z., Waśkiewicz J. (2013): Przyszłość samochodów elektrycznych — zakres europejskiego projektu badawczego. „Transport Samochodowy” (4), s. 89–95.
 • Gumuła W., Socha J., Wojciechowski W. (2007): Presja płacowa oraz niedopasowanie na rynku pracy w świetle badań. „Materiały i Studia” (219).
 • Himanen V., Nijkamp P., Padjen J. (1992): Transport Mobility, Spatial Accessibility and Environmental Sustainability. Amsterdam, Vrije Universiteit.
 • Janecki R. (2013): Nowa kultura mobilności jako kierunek rozwoju transportu miejskiego i regionalnego w województwie śląskim. [w:] M. Michałowska (red.): Współczesne uwarunkowania rozwoju transportu w regionie, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, t. 143, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Janecki R., Krawiec S. (2011): Citizen’s Mobility as the Contemporary Goal of Operation and Development of the Transportation Systems in the Cities. [w:] R. Janecki i G. Sierpiński (red.): Contemporary Transportation Systems. Selected Theoretical and Practical Problems. New Mobility Culture, Monografia/Politechnika Śląska, t. 324, Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • Krawiec K. (2016): Simulation of Technical and Economical Processes as an Initial Phase of Electric Bus Fleet Implementation to Operation in Urban Public Transport Company. [w:] M. Bąk (red.): Transport Development Challenges in the Twenty-First Century. Proceedings of the 2015 TranSopot Conference, Springer Proceedings in Business and Economics, New York, NY, Springer International Publishing.
 • Krawiec S., Karoń G., Janecki R., Sierpiński G., Krawiec K., Markusik S. (2016): Economic Conditions to Introduce the Battery Drive to Busses in the Urban Public Transport. „Transport Research Arena Tra2016”, nr 14, s. 2630–2639.
 • Kusztal J. (2001): Ekonomiczne i organizacyjne aspekty ekologizacji systemu transportowego aglomeracji katowickiej. [w:] F. Piontek (red.): Ekonomia a rozwój zrównoważony, t. 1. Teoria, kształcenie, Białystok, “Ekonomia i Środowisko”.
 • Megacity Mobility Culture. How Cities Move on in a Diverse World. (2013), Lecture Notes in Mobility, Heidelberg, Springer.
 • Nicolas J.-P., Pochet P., Poimboeuf H. (2003): Towards Sustainable Mobility Indicators: Application to the Lyons Conurbation. „Transport Policy”, nr 10 (3), s. 197–208.
 • Nosal K., Wiesław S. (2010): Wybrane zagadnienia zarządzania mobilnością. „Transport Miejski i Regionalny” (3), s. 26–31.
 • Ochrona środowiska 2015. (2015), Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa, Główny Urząd Statystyczny.
 • Pyka I., Czaplicka-Kolarz K. (red.) (2011): Scenariusze rozwoju zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce w perspektywie 2050 roku. Katowice, Główny Instytut Górnictwa.
 • Stanny M., Czarnecki A. (2011): Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski. Próba analizy empirycznej. Warszawa, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.
 • Szacka B. (2003): Wprowadzenie do socjologii. Warszawa, Oficyna Naukowa.
 • Tomanek R. (2016): The Development of Sustainable Urban Mobility in Upper Silesia Agglomeration. VIII International Scientific Conference Transport Problems, 2016.06.29, Katowice.
 • Transport. Spoiwo społeczeństwa i biznesu w UE. (2014), Zrozumieć politykę Unii Europejskiej, Luksemburg, Urząd Publikacji Unii Europejskiej.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6b029cf8-ee60-4ec5-8cf1-a5e008367a8d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.