PL EN


2015 | 20 | 9 - 17
Article title

„Na wszystko jest jakaś metoda…”, czyli o konwencjonalnych i niekonwencjonalnych metodach nauczania języka polskiego jako obcego

Title variants
EN
Conventional and inconventional methods of teaching Polish as a foreign language
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article demonstrates different methods of teaching Polish as a foreign language. They are both conventional and unconventional methods. Some of them are very well-known to most teachers, others are little known, and even regarded as controversial. It is not easy to choose the right method and it requires the teacher to take into account the age and linguistic needs of students. These factors are very important because only a well-chosen method guarantees a learning success.
Contributors
References
 • Applied Behavior Analysis, 2007, red. Cooper J., Heron T., Heward W., Pearson
 • Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku,1994, t. III, red. Pilch T., Różycka E., Żak, Warszawa.
 • Kaleta Z., Językoznawstwo kognitywne a nauczanie języka polskiego jako obcego, [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców, red. Ostromęcka – Frączak B., t.10, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.
 • Komorowska H. Metodyka nauczania języków obcych, „Fraszka Edukacyjna”, Warszawa 2003.
 • Krakowiak K., Planowanie i organizacja procesu nauczania języka polskiego jako obcego, [w:] Poradnik metodyczny dla nauczycieli polonijnych, red. Krakowiak K., Mańdziuk J., UMCS, Lublin 1980.
 • Lakoff G., The body in the mind, Chicago – Londyn 1987.
 • Marton W., Dydaktyka języków obcych. Podejście kognitywne, Warszawa 1987.
 • Michowicz J., Strąk J., Michowicz J., Strąk M., Niektóre metody nauczania języka polskiego jako obcego, [w:] Mączyński J., Michowicz, Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Studia i materiały, Łódź 1987.
 • Miodunka W., Język polski a współczesne metody nauczania języków obcych, [w:] Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, red. Lewandowski J., PWN, Warszawa 1980
 • Prejbisz A., Sprawność rozumienia mowy, [w:] „Języki Obce w Szkole” 1973, nr 5.
 • Wieczorkiewicz B., Uwagi o nauczaniu języka polskiego jako języka obcego, [w:] Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego pod red. J. Lewandowskiego, PWN, Warszawa 1980.
 • Wielkiewicz-Jałmużna D., Studium języka polskiego dla cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1952 – 2002, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 • http://www.nauka-jezykow.pl/strona-17-Nietypowe-metody-nauki-jezykow-obcych.html
 • http://www.gim1tg.fc.pl/iframe/metody/met.htm
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6b0dcb2a-002e-4f89-b94e-d336ea395e2d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.