Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1 | 153-176

Article title

Wektor euroatlantycki w polityce zagranicznej Ukrainy 1991-2011

Content

Title variants

EN
The Euro-Atlantic Vector in Ukraine's Foreign Policy 1991-2011

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł dotoczy polityki zagranicznej Ukrainy w latach 1991-2011, a konkretnie wektora euroatlantyckiego jej polityki zagranicznej rozumianego jako stosunki z Unią Europejską (UE) i Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO). Od 1997 roku cechą polityki zagranicznej Ukrainy jest jej „wielowektorowość”. Po objęciu urzędu prezydenta Ukrainy przez Wiktora Janukowycza w 2010 r. doszło do istotnych zmian w je polityce zagranicznej - zamrożone zostały stosunki z NATO, zaś stosunki z UE uległy ochłodzeniu. Artykuł stara się odpowiedzieć na pytaniem jak kształtowały sie te stosunki w przeszłości, jaki jest ich obecny kształt i z czego to wynika, oraz jakie są możliwe scenariusze ich rozwoju.
EN
The article concerns Ukraine’s foreign policy in the years 1991-2010, specifically Euro-Atlantic vector of it’s foreign policy, understood as relations with the European Union (EU) and North Atlantic Treaty Organization (NATO). Since 1997, Ukraine's foreign policy main feature is its “multi-vector approach”. After taking office of the President of Ukraine by Viktor Yanukovych in 2010, there has been a significant change in it's foreign policy – relations with NATO has been frozen and relations with the EU have cooled. The article tries to answer the question of how these relations shaped in the past, what is their current shape and why, and what are the possible scenarios of their development.

Year

Issue

1

Pages

153-176

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, ul. Krakowskie Przedmieście 3

References

 • Baluk W., Geopolityczne orientacje niepodległej Ukrainy, [w:] Baluk W. (red.), Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, Wrocław 2008.
 • Barcik J., Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony. Aspekty prawne i polityczne, Bydgoszcz, Katowice 2008.
 • Bieleń S., Polska a perspektywy Europy Środkowej i Wschodniej, "Studia Europejskie", 3/1998.
 • Brzeziński Z., Wielka szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej, Warszawa 1998.
 • Czalcewa O., Polityka zagraniczna Ukrainy 1991-2010, [w:] Sulowski S., Prymusz M., Minekova N., Dumała A., Stosunki Ukrainy z Unią Europejską, [w:] Pietraś M., Kapuśniak T. (red.), Ukraina w stosunkach międzynarodowych, Lublin 2007.
 • Eberhardt A., Posel-Częścik E., Polityka obronna Ukrainy, "Biuletyn PISM", 2003.
 • European Commission, Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2009. Progress Report Ukraine, 12.05.2010.
 • Kalicka-Mikołajczyk A., Polityka Unii Europejskiej wobec Ukrainy, [w:] Winiarski M. (red.), Polska i Ukraina na drodze do wspólnej Europy, Wrocław 2010.
 • Kędzia G., Janukowycz: Ukraina nie zamierza wstępować do NATO, Portal Spraw Zagranicznych, 21 czerwca 2011 r., http://www.psz.pl/tekst-38391/Janukowycz-Ukraina-nie-zamierza-wstepowaa-do-NATO, 11. 2011.
 • Kupiecki R., NATO u progu XXI wieku, Warszawa 2000.
 • Kwaśnicki, W. Czy Unia Europejska może pomóc Ukrainie w transformacji gospodarczej?, Winiarski M. (red.), Polska i Ukraina na drodze do wspólnej Europy, Wrocław 2010.
 • Kyiv Post, Poll - more than half of Ukrainians support European Union membership, 15 maja 2010, http://www.kyivpost.com/news/nation/detail/66442, 11.2011.
 • Kyiv Post, Poll: over 40 percent of Ukrainians prefer Collective Security Treaty Organization , 12.5 percent favor NATO, 26 listopada 2009.
 • Matuszak S., Janukowycz w Chinach – trzeci wektor w ukraińskiej polityce zagranicznej?, "Tydzień na Wschodzie", 8 września 2010 .
 • Mojak R., Republika Ukrainy, [w:] Gdulewicz E. (red.), Ustroje państw współczesnych. Tom 2, Lublin 2005.
 • Motyl A. J, Ukrainian Blues. Yanukovych's Rise, Democracy's Fall, "Foreign Affaris", July/August 2010.
 • NATO i Ukraina: dziesięć lat partnerstwa; „Przegląd NATO” 2007.
 • Perepelycja H. M., NATO i Ukraina: na rozdrożu, „Przegląd NATO”, 2007, nr 2.
 • Pietraś M., Stosunki Ukrainy z Sojuszem Północnoatlantyckim, [w:] Pietraś M., Kapuśniak T. (red.), Ukraina w stosunkach międzynarodowych, Lublin 2007.
 • Podsiadłowicz M., Polityka bezpieczeństwa Ukrainy, Warszawa 2004.
 • The EU and Ukraine. Progress in relations – ENP Progress Report 2009, ENPI info centre,
 • Turczyński P., Polityka Unii Europejskiej wobec Ukrainy, „Sprawy międzynarodowe", 2005.
 • Tydzień na Wschodzie, Jaroszewicz : M., Matuszak S., Olszański T. A., Proces i aresztowanie Julii Tymoszenko, (10 sierpnia 2011 r.), OSW, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2011-08-10/proces-i-aresztowanie-julii-tymoszenko, 11.2011.
 • Tydzień na Wschodzie, Matuszak S., Janukowycz balansuje między Brukselą a Moskwą, (10 marca 2010 r.), OSW, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2010-03-10/janukowycz-balansuje-miedzy-bruksela-a-moskwa, 11.2011
 • Tymkiw J., Koncepcje polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Ukrainy, [w:] Pietraś M., Kapuśniak T. (red.), Ukraina w stosunkach międzynarodowych, Lublin 2007.
 • Ukraina nie do NATO, "Gazeta Wyborcza" z 25 marca 2010.
 • Ukraina: reformy tak, NATO nie, „Gazeta Wyborcza” z 4 czerwca 2010 r.
 • Wojciechowski M., Ukraina do Unii, "Gazeta Wyborcza" z 28 lutego 2011.
 • Zdaniuk B. (red.), Polska i Ukraina. Próba analizy systemu politycznego, Warszawa 2011.
 • Zięba R., Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa 2007.
 • http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/eu_uk_chronology/association_agenda_en.pdf, 11.2011.
 • http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/eu_uk_chronology/eu_ukraine_summit_joint_en.pdf, 11.2011.
 • http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/eu_ukraine/chronology/index_en.htm, 11.2011.
 • http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/eu_ukraine/chronology/index_en.htm, 11.2011.
 • http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2003/october/tradoc_111611.pdf, 11.2011.
 • http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114877,10664404,Ukraina_MSZ_ma_nadzieje_na_zawarcie_umowy_stowarzyszeniowej.html?fb_xd_fragment#?=&cb=f388ea0dc68114e&relation=parent&transport=fragment&frame=f374240c25d975c, 15.11.2011.
 • http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114877,10688808,Ukraina_Janukowycz_nie_wyklucza_pauzy_w_relacjach.html?fb_xd_fragment#?=&cb=f16baf90940ee23&relation=parent&transport=fragment&frame=f1753a923d4c775, 15.11.2011.
 • http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/107589.pdf, 11.2011.
 • http://www.cvk.gov.ua/info/protokol_cvk_17012010.pdf, 5.11.2011.
 • http://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/NEWS/News_Details?p_new_id=4141, 11.2011.
 • http://www.enpi-info.eu/files/interview/UkraineENGfinal.pdf, 11.2011.
 • http://www.euroresources.org/fileadmin/user_upload/PDF_country_and_Programme_profiles/ec4.pdf, 11.2011
 • http://www.mfa.gov.ua/mfa/en/publication/content/1705.htm, 11. 2011.
 • http://www.mfa.gov.ua/mfa/en/publication/content/1709.htm, 15.11.2011.
 • http://www.mfa.gov.ua/mfa/en/publication/content/1711.htm, 15.11.2011.
 • http://www.mfa.gov.ua/mfa/en/publication/content/2823.htm, 11.2011.
 • http://www.nato.int/cps/en/SID-531D959A-5286D902/natolive/topics_37750.htm, 15.11.2011.
 • http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2010-09-08/janukowycz-w-chinach-trzeci-wektor-w-ukrainskiej-polityce, 11.2011.
 • http://wyborcza.pl/1,91446,10458704,Ukraina__MSZ__nie_laczmy_wyroku_Tymoszenko_ze_stowarzyszeniem.html?fb_xd_fragment#?=&cb=f33785d97bf899&relation=parent&transport=fragment&frame=f2434f5138045a2, 15.11.2011.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6b10057e-307f-4b05-8116-a06f4cee7845
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.