PL EN


2016 | 2 | 114-122
Article title

Czy kinaza pirogronianowa może być markerem raka niedrobnokomórkowego płuca?

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Contributors
References
 • Zahir ST, Mirtalebi M. Survival of patients with lung cancer, Yazd, Iran. Asian Pac J Cancer Prev 2012; 13(9): 4387–4391.
 • Wojciechowska U, Didkowska J. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2012 roku. J Oncol 2013; 63(3): 197–218.
 • Jemal A, Siegel R, Ward E, et al. Cancer statistics 2009. CA Cancer J Clin 2009; 59(4): 225–249.
 • Jassem J. Nowotwory płuca i opłucnej. W: Szczeklik A, red. Choroby wewnętrzne. Stan wiedzy na rok 2011. Kraków: Medycyna Praktyczna; 2011.
 • Didkowska J, Wojciechowska U, Zatoński W. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2011 roku. Warszawa: Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie; 2013.
 • Pasic A, Postmus PE, Sutedia TG. What is early lung cancer? A review of the literature. Lung Cancer 2004; 45(3): 267–277.
 • Chorostowska-Wynimko J, Skroński M, Szpechciński A. Markery molekularne we wczesnej diagnostyce raka płuca – fakty i nadzieje.Onkol Info 2011; 8(3): 152–159.
 • Milanowski J, Szmygin-Milanowska K. Leczenie zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca – w którym miejscu jesteśmy?Pneumon Alergol Pol 2013; 81(1): 55–60.
 • Prystupa B. Spojrzenie pulmonologa na wczesne objawy i diagnostykę raka płuc. Med Rodz 2000; 3(3–4): 21–22.
 • Romatowska-Dziób H, Kiss B. Rola lekarzy rodzinnych we wczesnej diagnostyce nowotworów płuc. Prz Lek 2005;8: 70–74.
 • Kowalewski J. Guzek subcentymetrowy płuca – problemy diagnostyczne i lecznicze. Pol Merkuriusz Lek 2008; XXV(148):368–375.
 • Szutowicz A, Bielarczyk H. Laboratoryjne wskaźniki chorób nowotworowych. W: Szutowicz A, Raszeja-Specht A, red. Diagnostyka laboratoryjna. T. II . Gdańsk: Gdański Uniwersytet Medyczny; 2011.
 • Paduch R, Klatka J. Markery nowotworowe. Onkol Pol 2003; 6(2): 77–80.
 • Hardt PD, Ewald N. Tumor M2 Pyruvate Kinase: a tumor marker and its clinical application in gastrointenstinal malignancy.Expert Rev Mol Diagn 2008; 8(5): 579–585.
 • Schulze G. The tumor marker tumor M2-PK: an application in the diagnosis of gastrointestinal cancer. Anticancer Res 2000;20(6D): 4961–4964.
 • Szachta P, Roszak D, Gałęcka M, i wsp. Nieinwazyjne markery zapalne w przebiegu nieswoistych chorób zapalnych jelit. Gastroenterol Pol 2009; 16(5): 399–401.
 • Schneider J. Tumor markers in detection of lung cancer. Adv Clin Chem 2006; 42: 1–41.
 • Sung H-J, Cho J-Y. Biomarkers for the lung cancer diagnosis and their advances in proteomics. BMB Reports 2008; 41(9):615–625.
 • Cichy W, Gałęcka M, Szachta P, i wsp. Kinaza pirogronianowa guza – marker nowotworowy i parametr aktywności nieswoistych chorób zapalnych jelit. Gastroenterol Pol 2009; 16(5): 377–380.
 • Borkowska A, Liberek A, Plata-Nazar K, i wsp. Przydatność diagnostyczna oznaczania w stolcu parametrów stanu zapalnego u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit. Med Wieku Rozw 2010; 14(1): 37–41.
 • Valentini G, Chiarelli L, Fortin R, et al. The allosteric regulation of pyruvate kinase. J Biol Chem 2000; 275(24): 18145–18152.
 • Mazurek S, Boschek CB, Hugo F, et al. Pyruvate Kinase type M2 and its role in tumor growth and spreading. Semir Cancer Biol 2005; 15(4): 300–308.
 • Tonus C, Neupert G, Witzel K. Badania przesiewowe na obecność kinazy pirogronianowej M2 w stolcu u chorych z inwazyjnym i przedinwazyjnym rakiem jelita grubego: szacunkowa swoistość metody oraz wyniki uzyskane w grupie 4854 ochotników,przedstawione w funkcji wieku. Nowotwory 2009; 59(2): 75–81.
 • Bretes E, Szachta P, Roszak D, i wsp. Kinaza pirogronianowa – nowy marker procesu nowotworzenia. Pediatr Współcz Gastroenterol Hepatol Żywienie Dziecka 2010; 12(3): 129–133.
 • Mazurek S, Grimm H, Boschek CB, et al. Pyruvate kinase type M2: a crossroad in the tumor metabolome. Br J Nutr 2002;87(Suppl. 1): S23–S29.
 • Eigenbrodt E, Reinacher M, Scheefers-Borchel U, et al. Double role of pyruvate kinase type M2 in the expansion of phosphometabolite pools found in tumor cells. In: Perucho M, eds. Critical reviews in oncogenesis. Boca Raton: CRC Press; 1992:91–115.
 • Mazurek S, Boschek CB, Eigenbrodt E. The role of phosphometabolites in cell proliferation, energy metabolism and tumor therapy. J Bioenerg Biomembr 1997; 29(4): 315–330.
 • Ferguson EC, Rathmel JC. New roles for pyruvate kinase M2: working out the Warburg effect. Trends Biochem Sci 2008; 33(8):359–362.
 • Bradford MM . A repid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein – dye binding. Anal Biochem 1976; 72(7): 248–254.
 • Lentner C. Geigy scientific tables, physical chemistry, composition of the blood, hematology. Somatotropic Data 1984; 3: 184.
 • Rzyman W. Rak płuc. Forum Med Rodz 2008; II (6): 407–419.
 • Nahorecki A, Chabowski M, Kuźniar T, et al. Low-dose computer tomography as a screening tool for lung cancer in a high risk population. Adv Exp Med Biol 2015; 852: 31–37.
 • Brambilla C, Fievet F, Jeanmart M, et al. Early detection of lung cancer: role of biomarkers. Eur Respir J 2003; 39(Suppl.): 36–44.
 • Soborczyk A, Deptuła A. Markery nowotworowe w praktyce klinicznej. Chor Serca Naczyń 2007; 4(4): 184–189.
 • Pietrowska M. Markery nowotworowe badane metodami proteomiki w osoczu i surowicy krwi. Biotechnologia 2009; 85(2):39–53.
 • Batura-Gabryel H. Biomarkery w POChP – czy są nam potrzebne? Pneumon Alergol Pol 2011; 79(2): 144–150.
 • Noguchi T, Yamada K, Inoue H, et al. The L- and R-type isozymes of rat pyruvate kinase are produced from a single gene by use of different promoters. J Biol Chem 1987; 143(2): 431–438
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6b132a84-eceb-4a38-93f9-8ee7a073c7a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.