PL EN


2018 | 1(36) | 145-163
Article title

Problematyka migracji klimatycznych w polityce i prawie międzynarodowym

Content
Title variants
EN
Environmental migration in international law and politics
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The topic of this article is the problem of no legal regulations regarding the status of environmental migrants and its implications. Neither does International law permit them to take advantage of legal protection granted to refugees, nor are their interests represented in any international document. The article presents the analysis of the works of United Nations, expert group and international organisations, which resulted in introducing the notions of migrants and people in vulnerable situations to the Preamble of, adopted at the climate conference in 2015, Paris Agreement, stressing the importance of promoting and respecting their rights. Moreover, it has been decided to create a special task force within the Warsaw International Mechanism for Loss and Damage, which aim is to draft recommendations on how to minimise the impact of climate change on migration. The article then proceeds to analyse the effectiveness of the actions undertaken by the task force as well as by other key actors, such as other UN departments, International Organisation for Migration or world leaders at G20 summits. The final part presents the assessment of said actions, indicating why they are insufficient and the model of preventing and reducing economical damage unsatisfactory.
PL
Tematem artykułu jest problem braku prawnego uregulowania statusu migrantów klimatycznych i tego konsekwencje. Prawo międzynarodowe nie przyznaje im ochrony przeznaczonej dla uchodźców, a ich prawa nie są reprezentowane w żadnym międzynarodowym dokumencie. Celem artykułu jest przedstawienie prac Organizacji Narodów Zjednoczonych, grup eksperckich oraz organizacji międzynarodowych. Ich owocem było wprowadzenie pojęcia migrantów i osób w trudnej sytuacji do preambuły przyjętego na konferencji klimatycznej w 2015 r. porozumienia paryskiego. Zwrócono przy tym uwagę na konieczność promowania i respektowania ich praw. Ponadto, w porozumieniu zdecydowano o utworzeniu specjalnej grupy zadaniowej w ramach Warszawskiego Międzynarodowego Mechanizmu Strat i Szkód, której celem było opracowanie sposobów ograniczenia wpływu zmian klimatycznych na migracje. W dalszej części omówiono skuteczność działań tej grupy, struktur ONZ, jak również innych kluczowych podmiotów, tj. Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji czy liderów na szczycie G20. W części końcowej przedstawiono ocenę tych działań, wykazując, dlaczego są one niewystarczające, a przyjęty model zapobiegania i redukowania szkód i strat gospodarczych zbyt wąski.
Year
Issue
Pages
145-163
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, piotr529@wp.pl
References
  • Cournil, C. (2011), The Protection of „Environmental Refugees” in International Law. W: É. Piguet, A. Pécoud, P. de Guchteneire (red.), Migration and Climate Change, Cambridge: Cambridge University Press and UNESCO, s. 359–387. ISBN 9781107014855.
  • Docherty, B. i Gianni, T. (2009), Confronting a Rising Tide: A Proposal for a Convention on Climate Change Refugees, „Harvard Environmental Law Review” Nr 39, s. 349–403. ISSN 0147-8257.
  • Epiney, A. (2011), „Environmental refugees”: aspects of international state responsibility. W: É. Piguet, A. Pécoud, P. de Guchteneire (red.), Migration and Climate Change, Cambridge: Cambridge University Press and UNESCO, s. 388–415. ISBN 9781107014855.
  • Michel, P. (2008), Draft convention on the international status of environmentally displaced persons, „Revue Européenne de Droit de l’Environnement” Nr 4, s. 395–406. ISSN 1283-8446.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6b19b3fd-c4cc-4922-b1cd-4b1d57864c44
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.