PL EN


2012 | 1 | 79-93
Article title

Prawda sztuki a rzeczywistość. Estetyka Hansa-Georga Gadamera wobec wybranych zjawisk sztuki współczesnej

Content
Title variants
EN
The Truth of Art and Reality. Hans-Georg Gadamer’s Aesthetics to Some Forms of Contemporary Art
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Hans-Georg Gadamer combines the experience of art with the experience of truth. Dealing with art impacts strongly upon human existence. Reality and art – despite their different ontological status – remain together in a dynamic relationship. This article consist of two parts. The first one considers Gadamer’s aesthetics. Taken into account are such issues as: hermeneutical aesthetic experience, the ontological status of art, truth of art and relationship between art and reality. The second part confronts Gadamer’s aesthetics with some forms of contemporary art such as: happening, performance and pop art. This article focuses on the consequences which result from this confrontation for the truth of art and its relationship to reality.
PL
Hans-Georg Gadamer łączy doświadczenie sztuki z doświadczeniem prawdy. Obcowanie ze sztuką oddziałuje silnie na ludzką egzystencję. Rzeczywistość i sztuka, pomimo różnego statusu ontologicznego, pozostają ze sobą w dynamicznym związku. Niniejszy artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej części rekonstruuję estetykę Gadamera. Podejmuję m. in. zagadnienia: hermeneutycznego doświadczenia estetycznego, statusu bytowego dzieła sztuki, prawdy sztuki i relacji pomiędzy sztuką a rzeczywistością. W drugiej części konfrontuję rozważania hermeneuty z niektórymi przejawami sztuki współczesnej, takimi jak: happening, performans, pop-art. W artykule skupiam się na konsekwencjach, jakie płyną z tej konfrontacji dla zagadnienia prawdy sztuki i jej relacji do rzeczywistości.
Keywords
Year
Issue
1
Pages
79-93
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6b1b9c1b-5ded-43c0-b201-02f523c27fbf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.