PL EN


2013 | 1 | 26-36
Article title

The history of Ukrainian philosophy in the 20th century: finding the subject or finding the discipline?

Title variants
UK
Історія філософії України у ХХ сторіччі: віднайдення предмета чи винайдення дисципліни?
Languages of publication
UK
Abstracts
EN
The article deals with the evolution of the history of Ukrainian philosophy as an academic discipline from the perspective of its establishers’ precept, the precept about the object of national philosophy. The author considers that the determined search for the object led to methodological solutions which stimulated and directed the development of the discipline in the 20th century and which are shaping the prospect of its development today, when the problem of the history of the Ukrainian philosophy object turned into the problem of the research methodology of philosophical phenomena discovered during its existence. According to the author, applying of the Methodology of Historism is the condition for real philosophical investigation into these phenomena within the national culture.
UK
Історію наукової дисципліни можна писати у різні способи — історіографія традиційного штибу подає її як історію послідовного нагромадження та систематизації знань про певний предмет, історія ідей розкриває конфлікти та протистояння, в перебігу яких ті відбувалися. Історії філософії України як наукової дисципліни сьогодні часто надають вигляду поступового розвитку, що відбувався всупереч ідеологічному тискові, а теоретичні суперечки та суперечності, які зумовлювали її розвиток, ретроспективно зводять до суто зовнішніх несприятливих чинників. Такому поглядові сприяє те, що по закінченні «короткого ХХ сторіччя» історія філософії України як наукова дисципліна опинилася в ситуації «нормальної науки», якщо скористатися виразом Томаса Куна. Загальновизнаними науковими досягненнями, на які спирається ця «нормальна наука», вона завдячує як радянським науковцям, так і їхнім опонентам з української діаспори, хоча і ті, і ті працювали за умов ідеологічного протистояння та були помітно ідеологічно заанґажованими. Сьогоднішнє «примирення» їхніх позицій створює ілюзію подібного «самого по собі розв’язання» й інших суперечностей історії дисципліни, відсуваючи на задній план зокрема той факт, що багато суто наукових припущень і настанов шанованих сьогодні foun ding fathers дисципліни так і не набули розвитку. В цій статті я маю на меті розглянути еволюцію історії філософії України як науко воїдисципліни крізь призму однієї з таких настанов — щодо предмета історії національної філософії. На мою думку, наполегливі пошуки такого предмета генерували методологічні розв’язання, які стимулювали та спрямовували розвиток дисципліни у ХХ сторіччі, а сьогодні окреслюють перспективи її подальшого розвитку.
Publisher

Year
Issue
1
Pages
26-36
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6b277ca2-9c5f-4ba2-b241-71e2f244189b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.