PL EN


2017 | 11/I | 9-32
Article title

SYSTEMY PRZYRODNICZE W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ

Content
Title variants
EN
NATURAL SYSTEMS IN THE SPATIAL PLANNING OF THE UPPER SILLESIAN AGLOMERATION
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Ze względu na dużą dynamikę rozwoju, w historii powojennej w latach 1950 - 2010 dla Górnego Śląska opracowano kilkadziesiąt planów, studiów i strategii dla całego województwa bądź samej Aglomeracji Górnośląskiej. Koncepcje te opierały się na różnych założeniach, opracowywane były również w różnym stopniu dokładności oraz prezentujących różnorakie podejście do tematu systemu obszarów chronionych. Plany te poruszały wiele problemów, które nadal są aktualne, a ówczesne koncepcje wyprzedzał swoją epokę.
EN
Due to the great dynamics of development, several dozen plans, studies and strategies for the entire voivodship or Upper Silesian Agglomeration were prepared for Upper Silesia in the years 1950-2010. These concepts were based on different assumptions, were also elaborated to varying degrees of accuracy, and presented a different approach to the theme of the protected area system. These plans were covering a number of problems that are still valid, and these concepts were ahead of their time.
Year
Issue
Pages
9-32
Physical description
References
 • Jędrzaszko A.; Plany struktury : zastosowanie do planowania przestrzennego województw; Instytut Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Warszawskiej; Państwowe Wydawnictwo Naukowe; Warszawa 1981.
 • Joseph-Tomaszewska E,; Ekologiczny System Obszarów Chronionych ESOCh na obszarze Województwa Katowickiego; Zeszyty Naukowe politechniki Śląskiej, seria Architektura; Gliwice 1987.
 • Merin G.; AD Classics: Ville Radieuse / Le Corbusier, 2013-08-11; <http://www.archdaily.com/411878/ad-classics-ville-radieuse-le-corbusier>; dostęp: 2017-04-29.
 • Pancewicz A.; Ochrona Środowiska Przyrodniczego zdegradowanych Obszarów Miejskich na Przykładzie Aglomeracji Górnośląskiej; Czasopismo Techniczne, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej; Kraków 2011.
 • Respondek Ł.; Park Wielu Pokoleń; Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku, Chorzów 2016.
 • Rostański K.; Efemeryczny Park Górnośląski; Międzynarodowy Kongres Polskich Architektów Krajobrazu; Czasopismo Techniczne. Architektura; Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki; Kraków 2007.
 • Schabik, Stütz, Wolf; Dreistädteeinheit, Beuthen, Gleiwitz, Hindenburg, Landkreis Beuthen; Berlin/Liepzig/Wien; wyd. Friedrich Ernst Hübsch Verlag g.m.b.h; Berlin 1926.
 • Strabel W., Włodarczyk J.; art. Odnowa Krajobrazu Miejskiego w Miastach Aglomeracji Górnośląskiej (na przykładzie dolin rzecznych); Odnowa krajobrazu Miejskiego (Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w ramach kongresu nauki z okazji jubileuszu 60. rocznicy powstania Politechniki Śląskiej); Wydział Architektury Politechniki Śląskiej; Gliwice 2005.
 • Szulczewska B., Kaftan J.; Kształtowanie systemu przyrodniczego miasta; Instytut Gospodarki Przestrzennej i komunalnej; Warszawa 1996.
 • Tomaszek, S.; Przestrzenne uwarunkowania ochrony i kształtowania środowiska aglomeracji górnośląskiej; Komisja Urbanistyki i Architektury, PAN Oddział w Katowicach; Katowice 1989.
 • Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Architektury i Krajobrazu; Studium Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, Górny Śląsk w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju; Katowice 1996.
 • Wiczyński A., Armata W.; Wytyczne do zagospodarowania rekreacyjnego Leśnego Pasa ochronnego GOP; Katowice 1970.
 • http://zabrze.naszemiasto.pl/artykul/slaskie-trojmiasto-beuthen-gleiwitz-hindenburg-dlaczego-nie,1308321,galop,2242435,t,id,tm,zid.html (dostęp: 2017-04-25).
 • Wikipedia.pl; hasło: Garden City movement; <https://en.wikipedia.org/wiki/Garden_city_movement#/media/File:Garden_City_Concept_by_Howard.jpg>; (dostęp: 2016-11-11).
 • Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2004 http://www.slaskie.pl/planzagospodarowania/index.php?grupa=9&dzi=1287555795&art=1288256581&id_menu=1 (dostęp: 2017-04-25).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6b3b3164-d65b-4b03-9772-33fe707b80e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.