PL EN


2011 | 6 | 171-179
Article title

Pakiety dydaktyczne w edukacji ogólnotechnicznej i informatycznej

Content
Title variants
EN
Educational packages in all-technical and ICT education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obowiązująca od 2009 roku nowa podstawa programowa zakłada realizację zajęć technicznych w klasach I–VI szkoły podstawowej oraz w gimnazjum, zajęć komputerowych w klasach I– VI szkoły podstawowej oraz informatyki w gimnazjum i liceum. Czy pakiety dydaktyczne adresowane dla szkolnictwa zawodowego można wykorzystać wdrażając nowe podstawy programowe w wymienionych szkołach? W artykule przedstawiono wymagania nowej podstawy programowej w zakresie edukacji ogólnotechnicznej i informatycznej oraz wskazano pakiety dydaktyczne, które mogą być wykorzystane przez nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów. Podstawą rozważań jest projekt, którego koordynatorem był Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu.
EN
New curricular base legally binding since 2009, assumes the realization of technical classes in the years I–VI of the primary school and gymnasium, as well as computer classes in the years I–VI of the primary school and computer science in a gymnasium and secondary school. Can the educational packages addressed to vocational schools be used in the implementation of the new curricular base in the schools mentioned above? The article presents requirements of the new curricular base in the field of all-technical and ICT education as well as indicate those educational packages that can be used by teachers from primary schools, gymnasiums and secondary schools. The basis for the presented reflections is the project coordinated by the Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute in Radom.
Year
Volume
6
Pages
171-179
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
  • Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy
References
  • Bednarczyk H., Wokół problemów kształcenia ustawicznego, ITeE, Radom 1999.
  • Bednarczyk H., Shklyar A., Jakość ustawicznej edukacji zawodowej, ITeE-PIB, Radom 2006.
  • Figurski J., Kozieł E., Innowacyjne modułowe programy do kształcenia zawodowego, „Pedagogika Pracy”, ITeE-PIB, nr 47, Radom 2006.
  • Furmanek W., Przykłady e-usług ilustracja zjawisk przemian pracy w społeczeństwie informacyjnym [w:] W. Lib, W. Walat, Edukacja – Technika – Informatyka. Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji informatycznej i informacyjnej, t. XII, Rzeszów 2009.
  • Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G. (red.), Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego, MEN, Warszawa, 2005.
  • Modułowe programy nauczania i pakiety edukacyjne dla zawodów: Zegarmistrz 731[05]; Technik urządzeń audiowizualnych 313[04]; Monter mechatronik 725[03]; Ślusarz 722[03]; Technik informatyk 312[01]; Technik teleinformatyk 312[02]; Technik informacji naukowej 348[03]; Asystent operatora dźwięku 313[06], http://www.koweziu.edu.pl/programy/programy.php, (dostęp: 13.07.2010 r.).
  • Podstawa programowa z komentarzami, t. 6. Edukacja matematyczna i techniczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Matematyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, informatyka. http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/ (dostęp: 13.07.2010 r.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-3156
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6b416fa3-1935-4052-b536-0b1588ab988f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.