Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 7 | 142-152

Article title

Struktura i szacowanie kosztów transakcyjnych na rynku akcji

Authors

Content

Title variants

EN
STRUCTURE AND ESTIMATION OF TRANSACTION COSTS IN THE STOCK MARKET

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Koszty transakcji są jednym najważniejszych czynników, które należy uwzględnić w analizie inwestycji na rynku finansowym. Artykuł wskazuje źródła kosztów transakcyjnych, podaje oszacowania wartości prowizji maklerskich i spreadu na rynku polskim, zajmuje się również wpływem dużych transakcji na ceny handlowanych walorów. Szczególną uwaga pracy skupiona jest na spreadzie cen kupna i sprzedaży. Zaprezentowane są wyniki świadczące o tym, że występująca na rynku rozpiętość cen kupna i sprzedaży może być w praktyce istotnym problem dla inwestorów. Artykuł zawiera również szczegółowy opis i numeryczny przykład zastosowania zaproponowanej przez S. A. Corwina i P. Schultza, nowej metody szacowania spreadu na podstawie łatwo dostępnych danych giełdowych.
EN
The article provides a description of the sources of the transaction costs associated with trading stocks. Practical aspects of these costs, such as the size and the functional form is considered. Moreover, the article contains the detailed study and the numerical application of the recently proposed by S. A. Corwin and P. Schultz low-frequency estimator of the bid-ask spread.

Contributors

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

References

 • Almgren R., Chriss N., Optimal execution of portfolio transactions, 1999, http://www.math.nyu.edu/faculty/chriss/optliq_f.pdf, [29.04.2014].
 • Bleaney M., Li Z., The performance of bid-ask spread estimators under less than ideal conditions, “Discussion Paper” 2013, No. 13/05, http://www.nottingham.ac.uk/economics/documents/discussion-papers/13-05.pdf, [29.04.2014].
 • Corwin S. A., Schultz P., A Simple Way to Estimate Bid-Ask Spreads from Daily High and Low Prices, “Journal of Finance” 2012, vol. 67.
 • Czekaj J., Woś M., Żarnowski J., Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z perspektywy dziesięciolecia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Elton E.J., Gruber M.J., Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG-Press, Warszawa 1998.
 • http://www.bankier.pl/wiadomosc/Ranking-rachunkow-maklerskich-4-kwartal-2013-2961587.html [29.04.2014].
 • Karnaukh N., Ranaldo A., Söderlind P., Understanding FX liquidity, “Swiss Institute of Banking and Finance (S/BF-HSG) Working Papers on Finance” 2013, No.15, http://www1.vwa.unisg.ch/RePEc/usg/sfwpfi/WPF-1315.pdf, [29.04.2014].
 • Krasuski K., Warszawska giełda może się pochwalić niższymi spreadami, 2011, http://www.parkiet.com/artykul/1009625.html [29.04.2014].
 • Lin, C., Estimation accuracy of high-low spread estimator, “Finance Research letters” 2013, vol. 11.
 • Sharpe W. F., Alexander G. J., Bailey J. V., Investments, Prentice Hall, 1999.
 • www.gpw.pl/pub/statystyki_roczne/2013_GPW.pdf [29.04.2014].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-9573

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6b42d86f-1825-4002-aa12-f3f0a5f4d593
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.