PL EN


Journal
2019 | 3(23) | 57-68
Article title

USTALENIE TOŻSAMOŚCI OSOBY. CZĘŚĆ 1. PROCEDURY PRAWNE, WYBRANE METODY IDENTYFIKACYJNE

Content
Title variants
EN
IDENTIFICATION OF THE PERSON – THE LEGAL PROCESS, THE SELECTED IDENTIFICATION METHODS – PART 1
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Establishing the identity of the dead and the living person is an important element in the functioning of every society. Giving them names is respect for their dignity and a humane approach to every human being. As important as this sphere of life is the state institutions have worked out quite meticulous procedures to regulate the issue.
Keywords
Journal
Year
Issue
Pages
57-68
Physical description
References
 • Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r., Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 z późn. zm.
 • Ustawa Kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 1987.
 • Ustawa Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r., Dz. U. 1971 Nr 12 poz. 114.
 • Zarządzenie nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich, Dz. Urz. KGP z 2018 r., poz. 77.
 • Grzywa H., Oględziny miejsca zdarzenia, Słupsk 2015.
 • Hanausek T., Kryminalistyka. Zarys wykładu, Warszawa 2009.
 • Kartasińska E., Tomaszewski T., Genetyka i daktyloskopia – konkurenci czy sojusznicy, „Problemy Kryminalistyki” 2(2017), s. 11–22.
 • Kempińska-Podhorodecka A., Knap O., Parafiniuk M., Metody kryminalistyczne w archeologii – współpraca Zakładu Medycyny Sądowej Pomorskiej Akademii Medycznej z Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, „Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej”, Suplement 2(2007), s. 113–121.
 • Kita M., Tekstowo zmediatyzowane doświadczenie bycia wampirem: wokół „Zmierzchu” Stephenie Meyer, „Język Artystyczny” 15(2014), s. 35–64.
 • Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki, pod red. G. Kędzierskiej, W. Kędzierskiego, Szczytno 2011.
 • Kobylas M., Daktyloskopia w: Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki, pod red. G. Kędzierskiej, W. Kędzierskiego, Szczytno 2011, s. 85–104.
 • Kolendowska-Matejczuk M., Szwarc K., Wykorzystanie DNA w poszukiwaniach osób zaginionych w świetle nowelizacji ustawy o policji. „Ius Novum” 4(2015), s. 66–78.
 • Lewandowski B., Brodowski R., Wykorzystanie badań stomatologicznych do identyfikacji szczątków ludzkich, „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie” 3(2011), s. 380–383.
 • Lorkiewicz D., Rekonstrukcja twarzy na podstawie czaszki z grobu nr 18/92, „Studia Lednickie” 4(1996), s. 339–344.
 • Łabuz P., Czynności identyfikacyjno-wykrywacze związane z ujawnieniem nn zwłok ludzkich, „Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny” 3(2010), s. 51–61.
 • Słyszewski I., Identyfikacja nn zwłok, w: Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki, pod red. G. Kędzierskiej, W. Kędzierskiego, Szczytno 2011, s. 165–172,
 • Wojnicz P., Zaginięcia osób – charakterystyka zjawiska na przykładzie działań wybranej jednostki Policji, w: Meandry nauk społecznych, pod red. M. Fierka, J.J. Mrozka, Gdańsk 2015, s. 213–230.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6b43cb30-b41f-4dd2-a83a-fc763404c0c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.