PL EN


2019 | 4(62) | 126-137
Article title

CHARAKTERYSTYKA KONSUMENTÓW POLSKIEGO RYNKU SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W LATACH 2009-2012

Content
Title variants
EN
Consumer Characteristic Related to the Polish Cars Market Between 2009 and 2012
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem opracowania jest analiza klientów polskiego rynku samochodów osobowych w latach 2009-2012. Przeprowadzone badania w postaci ankiety wypełnianej anonimowo przez respondentów stanowi tło dla analizy własnych wniosków. Rynek samochodów osobowych w Polsce w swojej szerokiej ofercie proponuje wielorakość rozwiązań przy zakupie samochodu. Samochód stał się ważną częścią gospodarstwa domowego stanowiąc o komforcie życia, a czasami również o prestiżu właściciela. Posiadanie samochodu stało się powszechne, dlatego analizie poddano badanych w podziale na ich wiek, wykształcenie czy posiadany kapitał. Zmieniają się formy pozyskiwania dobra jakim jest samochód. Zmianie ulegają również czynniki mające decydujący wpływ na zakup samochodu. Badani w swojej opinii różnią się w ocenie wyboru samochodu ze względu na wybór nadwozia czy typu zasilania. Ankietowani różnią się również w wyborze samochodu przy założeniu, że nie ograniczają ich warunki finansowe. Ciekawym czynnikiem jest również postrzeganie klientów polskiego rynku samochodów osobowych i ich opinia na temat, które marki samochodowe uważają za solidne, a które za wadliwe.
EN
Purpose of this elaboration is analysis of the consumer related to the polish cars market in 2009-2012 period. Anonymous questionnaire conducted by respondents became a tool implemented in order to express final conclusions. The cars market in Poland offers a broad scope of plenty purchase solutions. Vehicles became important elements of households related to the comfort, but also financial status of their owners. Cars possession is nowadays common and affordable for many. Analysis in this elaboration has divided the examined to few groups related to their age, education and their funds and assets. Either the way of purchasing the cars, but also the factors leading to this process has been changed lately. Clients are differed by the type of car, by its shape or a power. The difference is also noticeable within the clients for whom the price is not an issue, as well as their funds. Other quite interesting factor is analyzing the vehicle brands by the rate of susceptibility to defects, and also by the perception of polish consumers in this matter.
Year
Issue
Pages
126-137
Physical description
Contributors
References
  • Nojszewska E. (1995), Podstawy ekonomii, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
  • Mynarski S. (1976), Cybernetyczne aspekty analizy rynku, PWN, Warszawa.
  • Bednarek K., Będzik B., Majchrzak M. (2010), Mikroekonomia pojęcia, prawa, dylematy, ECONOMICUS, Szczecin.
  • Begg D., Fischer S., Dornbusch R.(2007), Mikroekonomia, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6b496a88-926a-4401-960b-36bb46d30314
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.