PL EN


2020 | 3(238) | 237-246
Article title

O rewolucji internetowej i metodach badania przestrzeni wirtualnej

Authors
Content
Title variants
EN
The Internet Revolution and Methods of Inquiry in the Virtual World
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
Pages
237-246
Physical description
Contributors
References
 • Azzellini, Dario. 2018. Labour as a Commons: The example of worker-recuperated companies. Critical Sociology, 44, 4–5: 763–776. DOI: 10.1177/0896920516661856.
 • Bachtin, Michaił. 1982. Problemy literatury i estetyki. Przekład Wincenty Cesluk-Grajewski. Warszawa: Czytelnik.
 • Bamberg, Michael. 2012. Narrative analysis. In: H. Cooper, P. M. Camic, D.L. Long, A. T. Panter, D. Rindskopf, K. J. Sher, eds. APA handbook of research methods in psychology, Vol. 2. Research designs: Quantitative, qualitative, neuropsychological, and biological. Washington, DC, US: American Psychological Association, 85–102. DOI: 10.1037/13620-006.
 • Band Jonathan, Jonathan Gerafi. 2013. Wikipedia’s Economic Value. SSRN working paper. DOI: 10.2139/ssm.2338563.
 • Biernacka, Maja. 2009. Człowiek korporacji. Od normatywizmu do afirmacji własnego Ja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Bruns, Axel. 2008. Blogs, Wikipedia, Second Life, and Beyond: From Production to Produsage. New York: Peter Lang Publishing Inc.
 • Chełkowski, Tadeusz. 2015. Czy otwarte i wolne oprogramowanie może przyczyniać się do wzrostu gospodarczego? e-mentor, 2, 59: 69–76. DOI: 10.15219/em59.1173.
 • Costello, Leesa, Marie-Looise McDermott, Ruth Wallace. 2017. Netnography: Range of Practices, Misperceptions, and Missed Opportunities. International Journal of Qualitative Methods, 16, 1: 1–12. DOI: 10.1177/1609406917700647.
 • Granovetter, Mark S. 1973. The strength of weak ties. American Journal of Sociology, 78, 6: 1360–1380.
 • Fujita, Momoko, Paul Harrigan, Geoffrey Soutar. 2017. A netnography of a university’s social media brand community: Exploring collaborative co-creation tactics. Journal of Global Scholars of Marketing Science, 27, 2: 148–164. DOI: 10.1080/21639159.2017.1283798.
 • Fujita, Momoko, Paul Harrigan Geoffrey Soutar, N. 2018. Capturing and co-creating student experiences in social media: A social identity theory perspective. Journal of Marketing Theory and Practice, 26, 2: 55–71. DOI: 10.1080/10696679.2017.1389245.
 • Hałasik, Małgorzata Gabriela. 2017. Sharing economy wyzwaniem współczesnych przedsiębiorstw. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zarządzanie XLIV nr 2, 135–145. DOI: 10.12775/AUNC_ZARZ.2017.025.
 • Heinonen, Kristina, Gustav Medberg. 2018. Netnography as a tool for understanding customers: implications for service research and practice. Journal of Services Marketing, 32, 6: 657–679. DOI: 10.1108/JSM-08-2017-0294.
 • Jemielniak, Dariusz. 2013. Netnografia, czyli etnografia wirtualna – nowa forma badań etnograficznych. Prakseologia, 154: 97–116.
 • Jensen, Klaus Bruhn, Rasmus Helles. 2016. Speaking into the system: Social media and many-to-one communication. European Journal of Communication, 32, 1: 16–25. DOI: 10.1177/0267323116682805.
 • Juza, Marta. 2016. Internet w życiu społecznym – nadzieje, obawy, krytyka. Studia Socjologiczne, 1, 220: 199–221.
 • Kaźmierska, Kaja. 2004. Wywiad narracyjny jako jedna z metod w badaniach biograficznych. Przegląd Socjologiczny, 53, 1: 71–96.
 • Kohler Riessman, Catherine. 2008. Narrative Methods for the Human Sciences. London: Sage Publications, Thousand Oaks, CA.
 • Kozinets, Robert. 2002. The Field Behind the Screen: Using Netnography for Marketing Research in Online Communities. Journal of Marketing Research, 39: 61–72. DOI: 10.1509/jmkr.39.1.61.18935.
 • Kozinets, Robert V. 2019. Netnography: The Essential Guide to Qualitative Social Media Research. Sage Publications, Thousand Oaks, CA/ London.
 • Lugosi, Peter, Sarah Quinton. 2018. More-than-human netnography. Journal of Marketing Management, 34: 287–313. DOI: 10.1080/0267257X.2018.1431303.
 • Michel, Jean-Baptiste, Yuan Kui Shen, Aviva Aiden, Adrian Veres, Matthew K. Gray, Joseph P. Pickett, Dale Hoiberg, Dan Clancy, Peter Norvig, Jon Orwant. 2011. Quantitative analysis of culture using millions of digitized books. Science, 14, 331, 6014: 176–182. DOI: doi.org/10.1126/science.1199644.
 • Mikołajewska-Zając, Karolina, Olga Rodak. 2016. Platformy spółdzielcze jako próba rewizji korporacyjnego modelu gospodarki współdzielonej. e-mentor, 4, 66: 67–73.
 • Rintel, Sean. 2013. ‘Slacktivism’ vs ‘snarktivism’: how do you take your online activism? April 10, The Conversation.
 • Romer, Paul M. 1990. Endogenous technological change. Journal of Political Economy, 98, 5 part 2: 71–102.
 • Schor, Juliet B., William Attwood-Charles. 2017. The ‘sharing’ economy: Labor, inequality, and social connection on for-profit platforms. Sociology Compass, 11, 8: e12493. DOI: doi.org/10.1111/soc4.12493.
 • Smith, Marc A., Andrew T. Fiore. 2001. Visualization Components for Persistent Conversations. Technical Report MSR-TR-2000-98, Collaboration & Multimedia Group Microsoft Research, Redmont, WA 1-8. DOI: 10.1145/365024.365073.
 • Stevens, Chandler Harrison. 1981. Many-to many communication. Center for Information Systems Research, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology.
 • Stephens, Keri K., Igniacio Cruz, Eric D. Waters, Yaguang Zhu. 2017. Meetings as Persistent Conversations that use ICTs and Face-to-Face to Build Social Capital. Proceedings of the 50th Hawaii International Conference on System Sciences, 2175-2184. DOI: 10.24251/HICSS.2017.263.
 • Sztokfisz, Barbara. 2017. Gospodarka współdzielenia – pojęcie, źródła, potencjał. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 6(966), 89–103. DOI: 10.15678/ZNUEK.2017.0966.0606.
 • Urbańska, Sylwia. 2015. Matka Polka na odległość. Z doświadczeń migracyjnych robotnic 1989–2010. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Inne źródła:
 • Code of Ethics, 2018, American Sociological Association, https://www.asanet.org/sites/default/files/asa_code_of_ethics-june2018.pdf. Dostęp: 15.10.2019.
 • Kodeks etyki socjologa, 2012, Uchwalony przez Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Socjologicznego dnia 25 marca 2012 r., http://pts.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/kodeks.pdf. Dostęp: 15.10.2019.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6b5cfcc0-7fe8-40fa-8e7a-081affc2879b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.