PL EN


2014 | 6 Innowacje w kształceniu geograficznym i przyrodniczym | 104-118
Article title

Rola i znaczenie technologii informacyjnych w kształceniu i dokształcaniu nauczycieli geografii

Content
Title variants
EN
The role and importance of information techniques in education and further training of teachers of geography
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Kształcenie studentów kierunków nauczycielskich z zakresu technologii informacyjnej odgrywa istotną rolę we współczesnym świecie. Zdobyta wiedza i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej, oprócz wzbogacenia efektywności lekcji, przede wszystkim wspomaga proces edukacyjny uczniów. Przedmiot ten ma szczególne znaczenie na studiach o kierunkach nauczycielskich, ponieważ umiejętności nauczyciela z zakresu technologii informacyjnych odgrywają istotną rolę w procesie kształcenia społeczeństwa innowacyjnego. W tym celu zostały przeprowadzona badania dotyczące uzyskanych kompetencji w zakresie wykorzystania narzędzi technologii informacyjnej podczas pracy dydaktycznej i podejmowanych działań przez studentów i nauczycieli geografii. Na podstawie przeprowadzonych badań uzyskano opinię nauczycieli co do roli, jaką spełniają technologie informacyjne w procesie nauczania geografii.
EN
Education of teachers in information technology plays an important role in the modern world. The acquired knowledge and skills in information technology enrich the effectiveness of lessons and support the educational process of pupils. This subject is of particular importance during the course of pedagogical studies, as teacher’s IT skills and abilities play a vital role in educating modern society. For this purpose, the competences in the use of information technology tools in teaching and those acquired by the students and teachers of geography have been studied. Based on the survey, the opinion of teachers was obtained about the role of information technology in teaching of geography.
Contributors
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Dydaktyki Geografii
References
  • Osiński, Z. (2005). Technologia Informacyjna w edukacji humanistycznej. Łódź: Wyd. MADO.
  • Paśko, J.R. (2008). Uczelnia – nauczyciel – szkoła a wykorzystanie technologii informacyjnej w procesie nauczania. W: J. Migdałek, M. Zając (red.), Technologie Informacyjne w warsztacie nauczyciela. Kraków: Wyd. IMPULS.
  • Skrzypa, R., Smołka, J. (2008). Technologie informacyjne w nauczaniu – studia podyplomowe doskonalące nauczycieli. W: J. Migdałek, M. Zając (red.), Technologie Informacyjne w warsztacie nauczyciela. Kraków: Wyd. IMPULS.
  • Sysło, M. (2002). Przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej – stan, wyzwania, propozycje, przykłady dobrej praktyki. W: B. Kędzierska, J. Migdałek (red.), Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Konkurencja edukacji informatycznej. Kraków: Wyd. RABID.
  • Zawisza, W. (2006) Czy potrzebna nam jest metodyka kształcenia multimedialnego? W: J. Morbitzer (red.), Komputer w edukacji. 16 Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe. Kraków: Wyd. Naukowe AP.
  • Karta kursu z przedmiotu technologia informacyjna, 2012/2013, geografia I stopnia. Uniwersytet Pedagogiczny. Kraków.
  • Karta kursu z przedmiotu technologia informacyjna, 2012/2013, geografia, studia podyplomowe. Uniwersytet Pedagogiczny. Kraków.
  • Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, http://www.wsp.krakow.pl/geo/
  • Podstawa programowa przedmiotu informatyka, IV etap edukacyjny – zakres podstawowy, http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20070823_3.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-5456
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6b609f32-bff7-4780-ab1f-e685b5f8226a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.