PL EN


2015 | 14 | 391-406
Article title

Polskie przyimki prefigowane (Próba opisu generatywnego)

Authors
Content
Title variants
EN
Polish composite prepositions (Attemot to generative descriptions)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author of the paper aims at providing a description of the syntax of the prepositions znad, spod, sprzed, zza; sponad, spopod, spoza, spomiędzy, spośród with respect to their structure and meaning. The method of analysis is based on the Minimalist Program. The content of the paper focuses on issues relating to reconstruction of the form of the phrases with these prepositions and reconstruction of the hierarchy of the components in the syntactic structures.
Keywords
Year
Volume
14
Pages
391-406
Physical description
oryginalny artykuł
Contributors
author
References
 • Bogusławski A., Preliminaria gramatyki operacyjnej, „Polonica” t. XIII, 1989.
 • Buttler D., Innowacje składniowe współczesnej polszczyzny, Warszawa 1976.
 • Chomsky N., The Minimalist Program, Cambridge 1995.
 • Danielewiczowa M., W głąb specjalizacji znaczeń. Przysłówkowe metapredykaty atestacyjne, Warszawa 2012.
 • Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, t. 1–2, Warszawa 2000.
 • Lachur Cz., Semantyka przestrzenna polskich przyimków prefigowanych na tle rosyjskim, Opole 1999.
 • Malak J., Program minimalistyczny w badaniach diachronicznych: ograniczenia i korzyści, w: Metodologia językoznawstwa. Od genu języka do dyskursu, red. P. Stalmaszczyk, Łódź 2011.
 • Mecner P., Elementy gramatyki umysłu, Kraków 2005.
 • Milewska B., Przyimki wtórne we współczesnej polszczyźnie, Gdańsk 2003.
 • Nowak T., Przyimki lokatywno-inkluzyjne we współczesnym języku polskim W GŁĘBI, W OBRĘBIE, W ŚRODKU, WE WNĘTRZU, Katowice 2008.
 • Przybylska R., Polisemia przyimków polskich w świetle semantyki kognitywnej, Kraków 2002.
 • Tajsner P., Minimalizm: przełom i kontynuacja, w: Metodologie językoznawstwa. Podstawy teoretyczne, red. P. Stalmaszczyk, Łódź 2006.
 • Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. 1–6, Warszawa 2003.
 • Witkoś J., Program minimalistyczny a językoznawstwo porównawcze, w: Metodologie językoznawstwa. Współczesne tendencje i kontrowersje, red. P. Stalmaszczyk, Kraków 2008.
 • Wittgenstein L., Tractatus logico-philosophicus, Warszawa 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1730-4180
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6b615b56-2e05-4859-8c2b-1269e452383f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.