PL EN


2017 | 29 | 447-456
Article title

„6 tys. [Żydów] co dzień” – „oczywiście na stracenie”. Opowieść o pierwszej depeszy Polskiego Państwa Podziemnego na temat Wielkiej Akcji w getcie warszawskim

Authors
Content
Title variants
EN
“6,000 [Jews] a Day” – “Of Course for Execution”. The Story of the first Dispatch by the Polish Underground State on the Grossaktion in the Warsaw Ghetto
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
On 22nd July 1942, Germans initiated the Grossaktion, i.e. the destruction of the Warsaw Ghetto. The first known piece of information from the Polish Underground State addressed to the Polish Government-in-exile in London is the dispatch of 26th July 1942 by Stefan Korboński. However, its complete content has been unknown to date. All the evidence suggests that the key sentence about the daily “contingents” of Jews transported for extermination was wrongly understood in London. Moreover, unlike Korboński’s intention, the dispatch was publicised via the radio, which contradicts the thesis about the silence of the Polish Government-in-exile (at least in the initial period).
Year
Issue
29
Pages
447-456
Physical description
oryginalny artykuł naukowy
References
 • Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945, t. VI uzupełnienia, Londyn 1989.
 • Engel D., In the Shadow of Auschwitz. The Polish Government-in-Exile and the Jews, 1939-1942, London 1987.
 • Korboński S., W imieniu Rzeczypospolitej…, Warszawa 2009.
 • Libionka D., ZWZ-AK i Delegatura Rządu RP wobec eksterminacji Żydów polskich [w:] Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939-1945. Studia i materiały, red. A. Żbikowski, Warszawa 2006.
 • Libionka D., Wienbaum L., Bohaterowie, hochsztaplerzy, opisywacze. Wokół Żydowskiego Związku Wojskowego, Warszawa 2011.
 • Puławski A., „Cała Polska terenem krwawego tępienia Żydów”. Rząd RP na Uchodźstwie, Delegatura Rządu RP na Kraj, AK wobec eksterminacji ludności żydowskiej od „Wielkiej akcji” do powstania w getcie warszawskim (22 lipca 1942-19 kwietnia 1943 r.) – w przygotowaniu.
 • Puławski A., W obliczu Zagłady. Rząd RP na Uchodźstwie, Delegatura Rządu RP na Kraj, ZWZ-AK wobec deportacji Żydów do obozów zagłady (1941-1942), Lublin 2009.
 • Stefan Korboński 1901-1989, red. M. Ptasińska-Wójcik, Warszawa 2009.
 • Stanek P., Stefan Korboński (1901-1989). Działalność polityczna i społeczna, Warszawa 2014.
 • Stola D., Nadzieja i Zagłada. Ignacy Schwarzbart – żydowski przedstawiciel w Radzie Narodowej RP (1940-1945), Warszawa 1995
 • Stola D., Early News of the Holocaust from Poland, „Holocaust and Genocide Studies” 1997, nr 11.
 • Strzembosz T., Refleksje o Polsce i podziemiu 1939-1945, Warszawa 1990.
 • Szaflik J.R., Konspiracyjny ruch ludowy 1939-1942 (W światle sprawozdań CKRL i listów z kraju do ludowców na emigracji) [w:] Studia z dziejów ruchu ludowego 1971, Warszawa 1971.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6b7a4da6-ce76-4b1a-b506-545adadb8228
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.