PL EN


2020 | 1 | 281-293
Article title

Umiejętności matematyczne uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w wieku wczesnoszkolnym

Content
Title variants
EN
Mathematical skills of students with mild intellectual disability in early school age
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozwijanie umiejętności matematycznych uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną stanowi jeden z kluczowych celów dydaktycznych w szkole specjalnej. Celem badań w niniejszym artykule jest określenie funkcjonowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie umiejętności matematycznych. W badaniu wzięło udział 63 uczniów w wieku wczesnoszkolnym. Diagnozę przeprowadzono z wykorzystaniem cz. B VI z Arkusza poznania ucznia szkoły specjalnej. Z przeprowadzonych badań wynika, iż uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną w wieku wczesnoszkolnym przejawiają największe trudności w zakresie rozumienia pojęć geometrycznych oraz wielkościowych. Celem praktycznym jest opracowanie wskazówek dla nauczycieli do konstruowania zajęć matematycznych rozwijających najbardziej zaburzone zdolności.
EN
Developing mathematic skills of children with mild intellectual disability is one of the major didactic aims in special schools. The goal of the article is to determine the level of mildly disabled children’s mathematic skills. Sixty-three early-school pupils participated in the study. The diagnosis was carried out with the use of the sixth part “B” of the Special School Student’s Cognition Sheet. The results show that mildly disabled children face the greatest difficulties with understanding geometrical and size-related terms. Another aim of the study is to set out the guidelines for teachers so that they could successfully develop students’ the most undeveloped skills through carefully planned and capably enforced maths lessons.
Year
Issue
1
Pages
281-293
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
References
 • Bruner A.S. (1978). Poza dostarczone informacje. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Dmitruk-Sierocińska K. (2004). Kompetencje w zakresie dziecięcego liczenia uczniów zaliczanych do lekko upośledzonych umysłowo – klasy I-III. Szkoła Specjalna, 4.
 • Głodkowska J. (1998). Wrażliwość edukacyjna w kształtowaniu doświadczeń matematycznych u dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego.
 • Goransson K., Hellblom-Thibblin T., Axdorph E. (2016). A Conceptual Approach to Teaching Mathematics to students with Intellectual Disability. Scandinavian Journal of Education Research.
 • Gruszczyk-Kolczyńska E. (1985). Niepowodzenia w uczeniu się matematyku dzieci klas początkowych. Diagnoza i terapia. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Hawlicki J. (1979). Rozwijanie uzdolnień matematycznych. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Hord C. i in. (2012). Review of Academic Mathematics Instuction for Students with Mild Intellectual Disability. Education and Training Autism and Developmental Disabilites.
 • Jarantowski S. (1963). Nauczanie matematyki w szkołach specjalnych w klasach I–IV. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 • Jurzysta E.M. (2006). Koncepcja „Dziecięcej matematyki” i jej przydatność w pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim W: S. Sadowska (red.), Jakość życia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Toruń: Akapit.
 • Kamińska G. (2006). Uczenie się matematyki przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim aktywizowane osobistą motywacją. W: S. Sadowska (red.), Jakość życia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (s. 189–202). Toruń: Akapit.
 • Kość L. (1985). Psychologiczne i psychopatologiczne założenia reedukacji dzieci z zaburzeniami zdolności matematycznych W: I. Karwot (red.), Z zagadnień trudności w uczeniu się matematyki. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego.
 • Masłowska M. (2018). Uwarunkowania wykorzystania gier planszowych w rozwijaniu wybranych zdolności poznawczych uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w wieku wczesnoszkolnym. Niepublikowana rozprawa doktorska. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej.
 • Pawelec L. (2012). Rola nauczyciela w kształtowaniu pojęć matematycznych. Nauczanie Początkowe, 2, 24–33.
 • Pruett M. (2014). Developing mathematical understanding in students with intellectual disabilities. Innovations & Perspectives.
 • Rosenberg M.S. Westling D.L., McLeskey J. (2008). Primary Characteristics of students with Intellectual Disabilities. Special Education for Today’s Teachers.
 • Sadowska S. (2006). Ścieżka edukacyjna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – aspekty trajektorii społecznej. Szkoła Specjalna, 5.
 • Semadeni Z., Gruszczyk-Kolczyńska E. i in. (2015). Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.
 • Siwek H. (1985). Naśladowanie wzorca i dostrzeganie prawidłowości w prostych sytuacjach matematycznych i paramatematycznych przez dzieci upośledzone w stopniu lekkim. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.
 • Siwek H. (1992). Możliwości matematyczne uczniów szkoły specjalnej. Zarys teorii i propozycje rozwiązań metodycznych. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Tkaczyk G. (2001). Poradnik metodyczny dla nauczycieli kształcących uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych: praca zbiorowa. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 • Zimny Z.M. (1989). Psychologia procesów poznawczych. Częstochowa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6b7be869-a50c-4409-83cf-de4c2dd2d9e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.