PL EN


2019 | vol. 63, nr 7 | 271-285
Article title

The development of cities in Poland – the role of education

Content
Title variants
PL
Potencjały rozwojowe miast – rola edukacji
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The discussion presented in this paper originates from the identification of three development potentials of cities: innovation-based, culture-based and education-based. The paper tackles the problem of determining the importance of primary, secondary and higher education for the development of cities. The main objective of the paper is to create a method for the measurement of education-based potential for development in Polish urban communes. To that end, five development factors encompassing 12 diagnostic variables were identified and a City Education Potential (CEP) index was constructed and its values calculated for 303 urban communes in Poland between 2013 and 2016. The CEP index was then used to: (1) prepare city rankings, (2) identify differences between small, medium-sized and large cities as well as (3) determine the significance of each diagnostic variable in each of the analysed size categories. The last part of the article also highlights the differences between regions in terms of the education-based potential of urban communes.
PL
Punktem wyjścia niniejszych rozważań jest wyróżnienie trzech potencjałów rozwojowych miast, opartych na innowacjach, kulturze i edukacji. Artykuł podejmuje problematykę określenia znaczenia edukacji i kształcenia wyższego dla rozwoju miast. Celem artykułu jest znalezienie metody pomiaru potencjału edukacyjnego gmin miejskich w Polsce. W opracowaniu zostały zdefiniowane czynniki mające wpływ na jego wielkość oraz został zbudowany miernik potencjału edukacyjnego miast. Badaniu poddano 303 gminy miejskie w latach 2013-2016. Dzięki zastosowanej metodzie opracowano rankingi miast według potencjału edukacyjnego oraz przeprowadzono analizę z uwzględnieniem wielkości gmin i istotności zmiennych diagnostycznych dla poszczególnych grup wielkości. W ostatniej części określono zróżnicowanie regionów ze względu na potencjał edukacyjny gmin miejskich położonych na ich terenie.
Keywords
PL
EN
References
 • Badea, C., and Angheluta, P. (2018). Education as support for the urban sustainable development. Economics, Management and Financial Markets, 13(3), 327-339.
 • Badea, L., and Rogojanu, A. (2012). Controversies concerning the connection higher education – human capital – competitiveness. Theoretical and Applied Economics, XIX, 12(577), 125-142.
 • Burgess, S. (2016). Human capital and education: The state of the art in the economics of education. IZA Discussion Paper, 9885, Bonn: IZA.
 • Czapiewski, K. (2013). Edukacja jako czynnik rozwoju Mazowsza. Warszawa: Mazowieckie Biuro Planowania regionalnego w Warszawie.
 • Drucker, P. (1994). The Age of Social Transformation. The Atlantic Monthly. November, 53-58.
 • Eriksson, L., and Forsberg, A. (2010). The part played by popular education in local development processesin suburban and rural areas of Sweden. International Journal of Lifelong Education, 29 (3), 323-341.
 • Faggian, A., and McCann, P. (2009). Human capital and regional development. In R. Capello, and P. Nijkamp (Eds.), Handbook of Regional Growth and Development Theories (pp. 133-151), Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd.
 • Gennaioli, N., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., and Shleifer, A. (2011). Human capital and regional development. National Bureau of Economic Research Working Papers, (17158), Cambridge: NBER.
 • Gołaszewska-Kaczan, U. (2014). Działania podnoszące poziom kapitału ludzkiego w nowej perspektywie finansowania 2014–2020. Optimum. Studia Ekonomiczne, 6(72), 91-104.
 • Jona, G. (2015). Determinants of Hungarian sub-regions’ territorial capital. European Spatial Research and Policy, 22(1), 101-119.
 • Joshi, P. (2017). A perspective on education’s importance for urban development. European Journal of Education, Research, Development and Policy, 52, 421-426.
 • Kwiatkowski, E. and Roszkowska, S. (2008). Rozwój i zróżnicowanie regionalne szkolnictwa wyższego w Polsce. Gospodarka Narodowa, 4, 1-20.
 • Lazzeretti, L., and Tavoletti, E. (2005). Higher education excellence and local economic development: the case of the Entrepreneurial University of Twente. European Planning Studies, 13(3), 475-493.
 • May, C. (2000). Foundations of Weightlessness: the Knowledge Economy, the State and Economic Development. In A. Kukliński, and W. Orłowski (Eds.), The Knowledge-based Economy: The
 • Global Challenges of the 21st Century (pp. 69-80). Warszawa: Komitet Badań Naukowych.
 • Orankiewicz, A., and Turała, M. (2019). Czynniki rozwoju miast w Polsce – wstęp do badań. In J. Danielewicz, and D. Sikora-Fernandez (Eds.), Zarządzanie rozwojem współczesnych miast (pp. 175-188). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Przygodzki, Z. (2015). Kapitał terytorialny w zintegrowanym planowaniu rozwoju. Koncepcje współpracy. Barometr Regionalny, 13(4), 29-33.
 • Russ, M., Bansal, G., and Parrillo, A. (2015). The ”Knowledge City” and the “Experience City”: The main, mediating, and moderating effects of education on income and economic inequality. Journal of the Knowledge Economy, Springer; Portland International Center for Management of Engineering and Technology (PICMET), 8(3), 804-829.
 • Stępień, S., and Poszwa, G. (2016). Edukacja jako istotny składnik kapitału ludzkiego wpływający na zróżnicowanie regionalne. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 9, 447-476.
 • Van Winded, W., van der Berg, L., and Pol, P. (2007). European cities in the knowledge economy: Towards a typology. Urban Studies, 44(3), 525-549.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6b7eca7b-13ab-49a7-84d7-efe4c38f00cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.