PL EN


2018 | 39 | 3 | 23-35
Article title

Między zaufaniem a konfliktem. Oscar Romero i nuncjusze apostolscy w Salwadorze w poszukiwaniu wzajemnego zrozumienia

Content
Title variants
EN
Between trust and conflict. Oscar Romero and apostolic nuncios to El Salvador in search for mutual understanding
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Relacje jaki utrzymywał Oscar Romero z nuncjuszami apostolskimi w Salwadorze miały zmieniającą się dynamikę. Wzrostowi znaczenia Romero w Kościele lokalnym towarzyszyło rosnące zaufanie, jakim się cieszył wśród kolejnych nuncjuszy. Jego doświadczenia – będące konsekwencją trudnej sytuacji społecznej kraju – sprawiły jednak, że relacje te znacznie się pogorszyły, co odbijało się również na postrzeganiu Romero przez Rzym. Pojawiające się trudności nie uniemożliwiały jednak zarówno poszukiwania rozwiązań mających na celu dobro kraju, jak i sposobów łagodzenia napiętych relacji wewnątrzkościelnych.
EN
Throughout his pastoral ministry, Oscar Romero’s relationship with the apostolic nuncios in San Salvador changed its dynamics. Romero's increasing role in the local Church was accompanied by the growing trust he enjoyed among the successive nuncios. His special experiences, though, which were the result of the difficult social situation of the country, deteriorated these relations significantly, which also affected how he was perceived in Rome. However, these difficulties did not prevent from searching for solutions aimed at the good of the country as well as ways to relieve tense intra-Church relations.
Year
Volume
39
Issue
3
Pages
23-35
Physical description
Dates
published
2018-10-18
References
 • Alegre, Xavier. 2011. Mons. Oscar A. Romero, un defensor profético de los derechos
 • humanos. W: El Monseñor Romero de todos, red. Centro Monseñor
 • Romero, 9-33. San Salvador: Centro Monseñor Romero – UCA.
 • Ashley, Matthew. 2005. Forjando una espiritualidad eclesial. La espiritualidad
 • y la religión de Monseñor Oscar A. Romero, tłum. Victor Carmona, Revista
 • Latinoamericana de Teología, 64(1), 27-43.
 • Brockman, James. 2005. A life. The essential biography of a modern martyr and
 • christian hero. New York: Orbis Books.
 • Brockman, James. 1982. The word remains: A life of Oscar Romero. New York: Orbis
 • Books.
 • Cardenal, Rodolfo. 1986. En fidelidad al Evangelio y al pueblo salvadoreño. El
 • diario pastoral de Mons. Romero. Revista Latinoamericana de Teología, 9(3),
 • -245.
 • Cardenal, Rodolfo. 2015. Mons. Romero: „padre de los pobres”. Un beato muy
 • incómodo. Estudios Centroamericanos, 742(70), 301-319.
 • Conferencia Episcopal de El Salvador, Acta n° 119 del 3 de abril de 1978. W: Brockman-
 • Romero Papers, box 4, folder 9, 1-6. Chicago: Special Collections and
 • Archives Department, DePaul University in Chicago.
 • Delgado, Jesús. 2004. Oscar A. Romero. Biografía. San Salvador: UCA Editores.
 • Dennis, Marie, Renny Golden i Scott Wright. 2000. Oscar Romero. Reflections on
 • his life and writings. New York: Orbis Books.
 • Dobrzyński, Andrzej. 2006. “Sentire cum Ecclesia” – Arcybiskup Oscar Romero
 • w ogniu podziałów. Folia Historica Cracoviensia, 12(1), 5-23. DOI: http://
 • dx.doi.org/10.15633/fhc.1377.
 • González, Antonio. 2009. Óscar A. Romero. Madrid: Editorial CCS.
 • Maier, Martin. 2005. Óscar Romero. Mística y lucha por la justiciar, tłum. Malena
 • Barro. Barcelona: Herder.
 • Mata, Santiago. 2015. Monseñor Óscar Romero. Pasión por la Iglesia. Madrid: Ediciones
 • Palabra.
 • Marcouiller, Douglas. 2003. Archbishop with an attitude: Oscar Romero’s sentir
 • con la Iglesia. Studies in the spirituality of Jesuits, 35(3), 1-52.
 • Marcouiller, Douglas. 2004. El ‘sentir con la Iglesia’ de Monseñor Romero, tłum.
 • Milagros Amado Mier. Santander: Sal Terrae.
 • Morozzo, Roberto. 2010. Monseñor Romero. Vida, pasión y muerte en El Salvador,
 • tłum. David Salas Mezquita. Salamanca: Ediciones Sígueme.
 • Morozzo, Roberto. 2015. Oscar Romero. Prophet of hope, tłum. Michael J. Miller.
 • London: Darton, Longman and Todd Ltd.
 • Pabiś, Dariusz. 2016. Oscara Romero „znak sprzeciwu”. Od konfliktu do poszukiwania
 • jedności w Episkopacie Salwadoru. Studia Redemptorystowskie, 14(1), 315-331.
 • Romero, Oscar. 1993. A Shepherd’s Diary. Cincinnati: St. Anthony Messenger
 • Press i Montreal: Novalis.
 • Romero, Oscar. 2005a. El misterio pascual. Homilía del 9 de abril de 1978.
 • W: Homilías. Monseñor Óscar Romero, t. 2, red. Miguel Cavada, 397-414. San
 • Salvador: UCA Editores.
 • Romero, Oscar. 2005b. La Iglesia, communion de los hombres con Dios. Homilía
 • del 5 de junio de 1977. W: Homilías. Monseñor Óscar Romero, t. 1, red. Miguel
 • Cavada, 123-132. San Salvador: UCA Editores.
 • Salvadoran clergy criticize Nuncio. 1980. W: El Salvador, t. 1: Voices of the Church,
 • -22. Washington: LADOC USCC.
 • Sobrino, Jon. 1989. Mi recuerdo de Monseñor Romero. Revista Latinoamericana
 • de Teología, 16(1), 3-44.
 • Sobrino, Jon. 2010. Monseñor Romero: conversión y esperanza. ‚Otra Iglesia es
 • necesaria. Otra Iglesia es posible’. Revista Latinoamericana de Teología, 80(2),
 • -239.
 • Wade Will, Emily. 2016. Archbishop Oscar Romero. The making of a martyr. Eugene:
 • Resource Publications.
 • Wright, Scott. 2009. Oscar Romero and the Communion of Saints. New York: Orbis
 • Books.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6b872497-dacc-4a77-bbb9-aaf2d18e7d9d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.