PL EN


2012 | 895 | 79-88
Article title

Zastosowanie modelu Coxa do prognozowania upadłości przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Title variants
EN
The Application of Cox Model in Forecasting Enterprise Insolvency on the Basis of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents a proposal for modeling enterprise insolvency by means of survival analysis, which is used to study various occurrences that depend on the passage of time. The study used a popular model of survival analysis commonly known as the proportional hazard model, which takes into account both microeconomic conditions described by company financial indicators, and external macroeconomic factors associated with the overall economic situation. The study was conducted on the basis of companies listed on the Warsaw Stock Exchange.
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Poland, karolina.mihilewicz@ue.wroc.pl
References
  • Appenzeller D., Szarzec K. [2004], Prognozowanie zagrożenia upadłością polskich spółek publicznych, „Rynek Terminowy”, nr 1.
  • Balicki A. [2006], Analiza przeżycia i tablice wymieralności, wyd. 1, Warszawa.
  • Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw [2010], red. E. Mączyńska, wyd. 1, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
  • Dimson E., Stolin D. [2002], Who Will Live and Who Will Die? The Determinants of Common Stock Attrition, working papers, (zaczerpnięto w listopadzie 2011 r. ze strony internetowej: http://faculty.london.edu/edimson/assets/documents/d006.pdf).
  • Frątczak E. [1997], Analiza historii zdarzeń – elementy teorii, wybrane przykłady zastosowań z wykorzystaniem pakietu TDA, wyd. 2, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
  • Gepp A., Kumar K. [2008], The Role of Survival Analysis in Financial Distress Prediction, „International Research Journal of Finance and Economics”, Issue 16.
  • Lopez-Garcia P., Puente S. [2006], Business Demography in Spain: Determinants of Firm Survival, „Documentos de Trabajo”, No 0608.
  • Metody oceny i porządkowania ryzyka w ubezpieczeniach życiowych [2000], red. S. Ostasiewicz, wyd. 1, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  • Stanisz A. [2007], Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISICA PL na przykładach z medycyny, t. 3. Analizy wielowymiarowe, wyd. 1, StatSoft, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6b87943c-c42c-46dc-ada6-737517205798
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.