PL EN


2016 | 15 | 4 | 133-144
Article title

Uczestnictwo zawodników Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w letnich igrzyskach olimpijskich w latach 1976–1988

Content
Title variants
EN
Participation of Competitors of Association of Rural Sports Teams in Summer Olympic Games in the Years 1976–1988
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W latach 1976–1988 letnie igrzyska olimpijskie zostały rozegrane czterokrotnie (Montreal – 1976 r., Moskwa – 1980 r., Los Angeles – 1984 r., Seul – 1988 r.). Reprezentacja Polski w tym okresie w igrzyskach uczestniczyła tylko trzykrotnie. Decyzją Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polska nie została zgłoszona do startu w XXIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. W omawianym okresie reprezentanci Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe podczas olimpijskich startów zdobyli pięć srebrnych medali: w Montrealu – Ryszard Podlas, lekkoatletyka (sztafeta 4 × 400 m); Stanisław Szozda, kolarstwo szosowe (jazda drużynowa na czas); w Moskwie – Janusz Bobik wraz z Władysławem Hartmanem, jeździectwo (drużynowy konkurs skoków przez przeszkody); w Seulu – Andrzej Głąb, zapasy styl klasyczny (kat. 48 kg); Joachim Halupczok wraz z Zenonem Jaskułą, kolarstwo szosowe (jazda drużynowa na czas).
EN
In the years 1976–1988 summer Olympic Games were held four times (Montreal – 1976, Moscow – 1980, Los Angeles – 1984, Seoul – 1988). The Polish national team in this period participated in the Olympic Games only three times. With the decision of the Board of the Polish Olympic Committee, Poland was not entered for start in the 23rd summer Olympic Games in Los Angeles. In the period discussed, representatives of the Association of Rural Sports Teams during their Olympics starts won five silver medals: in Montreal – Ryszard Podlas, athletics (4 × 400 m relay), Stanisław Szozda, road cycling (team time trial); in Moscow –Janusz Bobik together with Władysław Hartman, horse riding (team obstacle jumping competition); in Seoul – Andrzej Głąb, classic style wrestling (cat. 48 kg); Joachim Halupczok with Zenon Jaskuła, road cycling (team time trial).
Contributors
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii
author
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii
References
 • Bakota D., Joachim Halupczok jako legenda polskiego kolarstwa – od sukcesów do tragicznego finału kariery sportowej, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna” 2015, t. 14, nr 2, s. 143–152; http://dx.doi.org/10.16926/kf.2015.14.22.
 • Duński W., Od Paryża 1924 do Sydney 2000: polscy medaliści olimpijscy i paraolimpijscy: encyklopedia ilustrowana, Warszawa 2000.
 • Gaj J., Hądzelek K., Dzieje kultury fizycznej w Polsce, Poznań 1997. Gaj J., Woltmann B. (red.), Zarys historii sportu w Polsce 1867–1997, Gorzów Wlkp. 1999.
 • Gaj J., Wychowanie fizyczne i sport w Polsce Ludowej, Warszawa 1987. Głuszek Z., Leksykon polskich olimpijczyków 1924–1998, Warszawa 1999.
 • Igrzyska Olimpijskie 1976. Innsbruck Montreal, Warszawa 1978.
 • Księga sportu polskiego, Warszawa 1975. Latuszkiewicz B., Zielone bractwo, Warszawa 2000.
 • Lipoński W., Historia sportu, Warszawa 2012.
 • Mała encyklopedia sportu A–K, Warszawa 1984.
 • Mała encyklopedia sportu L–Ż, Warszawa 1986.
 • Małolepszy E., Bakota D., Drozdek-Małolepsza T., Płomiński A., Z dziejów sportu i turystyki w działalności Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w latach 1975–2015, Częstochowa 2016.
 • Mazur M., Ludowe Zespoły Sportowe w regionie łódzkim w latach 1946–2006, Radomsko 2006.
 • Na olimpijskim szlaku 1980. Moskwa. Lake Placid, Warszawa 1981. Na olimpijskim szlaku 1984. Sarajewo. Los Angeles, Warszawa 1987.
 • Nowakowski A., Zarządzanie kulturą fizyczną w Polsce w latach 1944–2001. Studium historyczno-porównawcze, Rzeszów 2005.
 • Pasko A., Sport wyczynowy w polityce państwa 1944–1989, Kraków 2012.
 • Płomiński A., Sport w województwie sieradzkim w latach 1975–1998, Częstochowa 2015.
 • Szubert R., Kultura fizyczna w przemianach wsi polskiej w latach 1944–1956, Wrocław 2010.
 • Tuszyński B., 100 lat Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów – 100 lat kolarstwa polskiego, Warszawa 1986.
 • Tuszyński B., Kurzyński H., Leksykon Olimpijczyków Polskich 1924–2006, Warszawa 2006.
 • Woltmann B., Urban R. (red.), Ruch olimpijski na Ziemi Gorzowskiej, Gorzów Wlkp. 2007.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6b8a22dd-e865-4bb5-bfb5-6247f18b75c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.