PL EN


2017 | 17 | 5-28
Article title

STEFAN ZŁOTNICKI (1779–1847)– ZAŁOŻYCIEL MIASTA ZDUŃSKA WOLA,PODPREFEKT POWIATU SZADKOWSKIEGO,SZLACHCIC I WOLNOMULARZ

Content
Title variants
EN
STEFAN ZŁOTNICKI (1779–1847) – FOUNDER OF THE CITY OF ZDUŃSKA WOLA, NOBLEMAN AND FREEMASON
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Stefan Józef Wincenty Złotnicki – polski szlachcic herbu Nowina (mylnie przypisywany herb Prawdzic), dziedzic dóbr zduńskowolskich, założyciel miasta Zduńska Wola, człowiek nowocześnie myślący i przedsiębiorczy, wolnomularz. Na początku XIX w. dzięki jego staraniom rozpoczął się masowy napływ osadników (tkaczy) do Zduńskiej Woli, który umożliwił dynamiczny rozwój osady. Osadnicy przybywali zarówno z Poznańskiego,Śląska, jak i z Saksonii, Prus i Czech. Pomyślny rozwój osady spowodował,że dziedzic Złotnicki wystąpił do władz Królestwa Kongresowego z wnioskiem o nadanie jej statusu miasta. Uchwałą Rady Administracyjnej z dnia 25 października 1825 r. Zduńskiej Woli nadano prawa miejskie. Ich otrzymanie przyspieszyło uprzemysłowienie miasta
EN
Stefan Józef Wincenty Złotnicki – a Polish nobleman, coat of arms Nowina, owner of the Zduńska Wola estate, founder of the city of Zduńska Wola, a man of intellect and entrepreneurship, a freemason. At the beginning of the 19th century he initiated a massive inflow of settlers (weavers)to Zduńska Wola, which caused a dynamic growth of this location. As the development of the new settlement was progressing successfully, Złotnicki applied to the authorities of the Congress Kingdom of Poland to grant citystatus to Zduńska Wola, which happened on 25 October 1825, and accelerated the industrialization of the city.
Year
Issue
17
Pages
5-28
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6b8a54fe-e396-472a-b7b3-d1163785b184
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.