PL EN


2012 | LXXXV (85) | 287-308
Article title

Przestrzenne zróżnicowanie płac w polskich powiatach

Authors
Content
Title variants
EN
Wages in Polish Countries (powiats)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the paper is the statistical analysis of the determinants of regional diversification of wages in the Polish counties between 2003 and 2009. According to the efficiency wages model of Solow (1979) and Summers (1988) and neoclassical models of economic growth of Solow (1956), Nonneman, Vanhoudt (1996) and optimal control model of Lucas (1988) the level of the relative wages are determined by the unemployment rates and the relative labor productivity. The descriptions of regional diversification of wages and its determinants are described. Additionally, the simple theoretical model of regional diversification of wages is constructed and the parameters of this model were estimated. These are the estimations of the wage function for 379 counties and 16 voivodeships in Poland.
Year
Volume
Pages
287-308
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Katedra Ekonomii Matematycznej, Uniwersytet Jagielloński
References
 • Adamczyk A., Tokarski T., Włodarczyk R.W., Przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce, Gosp. Nar. 2000/9.
 • Edigarian A., Kościelniak P., Tokarski T., Trojak M., Taksonomiczne wskaźniki rozwoju ekonomicznego powiatów, [w:] D. Tomczak (red.), Capability to social Progress in Poland’s regions, Warsaw University Press, Warsaw 2011.
 • Jabłoński Ł., Tokarski T., Taksonomiczne wskaźniki przestrzennego zróżnicowania rozwoju powiatów, SPE 2011/ 81.
 • Kwiatkowska W., Kwiatkowski E. (red.), Wzrost gospodarczy i polityka makroekonomiczna, Wyd. UŁ, Łódź 2010.
 • Kwiatkowski E., Kucharski L., Tokarski T., Makroekonomiczne skutki nadzatrudnienia w rolnictwie polskim, [w:] Z. Wiśniewski, A. Pocztowski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Ofic. Ekon., Kraków 2004.
 • Lucas R.E., On the Mechanics of Economics Development, Journal of Monetary Economics, July 1988.
 • Mankiw N.G., Romer D., Weil D.N., A Contribution to the Empirics of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, May 1992.
 • Misiak T., Sulima A., Tokarski T., Czy w polskich powiatach występuje efekt konwergencji realnej?, [w:] W. Kwiatkowska, E. Kwiatkowski (red.), Wzrost gospodarczy i polityka makroekonomiczna, Wyd. UŁ, Łódź 2010.
 • Misiak T., Tokarski T., Włodarczyk R.W., Konwergencja czy dywergencja polskich rynków pracy, Gosp. Nar. 2011/7–8.
 • Nonneman W., Vanhoudt P., A Further Augmentation of the Solow Model and the Empirics of Economic Growth for the OECD Countries, Quarterly Journal of Economics, August 1996.
 • Pindyck R.S., Rubinfeld D.L., Econometrics Models and Economic Forecast, McGraw--Hills, New York 1991.
 • Rogut A., Lipowski W., Regionalne zróżnicowanie płac w wybranych sektorach gospodarki, Wiad. Stat. 2005/1.
 • Rogut A., Tokarski T., Determinanty regionalnego zróżnicowania płac w Polsce, Ekonomista 2007/1.
 • Rogut A., Tokarski T., Regional Diversity of Wages in Poland in 90’s, International Review of Economics and Business, December 2001/48, 4.
 • Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2000.
 • Solow R.M., A Contribution to the Theory of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, February 1956.
 • Solow R.M., Another Possible Source of Wage Stickiness, Journal of Macroeconomics, Winter 1979.
 • Summers L.H., Relative Wages, Efficiency Wages, and Keynesian Unemployment, American Economic Review, May 1988.
 • Tokarski T., Matematyczne modele wzrostu gospodarczego (ujęcie neoklasyczne), Wyd. UJ, Kraków 2009.
 • Tokarski T., Wybrane modele podażowych czynników wzrostu gospodarczego, Wyd. UJ, Kraków 2005.
 • Tokarski T., Wzrost gospodarczy a rynek pracy w neoklasycznych modelach wzrostu, Stud. Ekon. INE-PAN 2003/3 (38).
 • Tomczak D. (red.), Capability to social Progress in Poland’s regions, Warsaw University Press, Warsaw 2011.
 • Wiśniewski Z., Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Ofic. Ekon., Kraków 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6b9746f7-d278-4ab5-a1da-4ebfb7555bad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.