PL EN


2013 | 1 | 2 | 63-77
Article title

VAIC™ jako metoda pomiaru dokonań przedsiębiorstw

Content
Title variants
EN
VAIC™ as an innovative method of performance measurement ofbusiness organizations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule tym nakreślono ewolucję koncepcji pomiaru dokonań przedsiębiorstw oraz zaprezentowano jedną z metod oceny dokonań przedsiębiorstw –VAIC™ –która z założenia jej autora ma odpowiadać wymogom Nowej Ekonomii. W artykule skoncentrowano się na zaprezentowaniu charakterystyki metody VAIC™ oraz algorytmu jej wyliczania. Podjęto również próbę oceny tej metody, z punktu widzenia jej prawidłowości i przydatności.
Keywords
Year
Volume
1
Issue
2
Pages
63-77
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Rachunkowości i Finansów MŚP, Instytut Finansów, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, justyna.fijalkowska@uni.lodz.pl
References
 • Andriessen D. (2004), Making Sense of Intellectual Capital: Designing a Method for the Valuation of Intangibles, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford
 • Canibano L., Garcia-Ayuso M., Sanchez, M.P. (2000), Accounting for intangibles: a literature review, “Journal of Accounting Literature”, Vol. 19, s. 12-30
 • Chan, K. H. (2009), Impact of intellectual capital on organisational performance. An empericical study of companies in the Hang Seng Index (Part 2), “The Learning Organization”, 16(1), 22-39
 • Chen M. C., Cheng S. J., HwangY. (2005), An empirical investigation of the relationship between intellectual capital and firms' market value and financial performance, “Jounal of Intellectual Capital”, 6(2), 159-176
 • Edvinsson L., Malone M. (1997), Intellectual Capital: Realizing your Company’s True Value by Finding its Hidden Brainpower, Harper Collins, New York, NY Firer and Williams
 • Goldfinger C. (1997), Intangible economy and its implications for statistics and statisticians, “International Statsitical Review”, Vol. 65, No. 2
 • Ijiri, Y. (1975), Theory of Accounting Measurement, “Accounting Research Studium”, No. 10, Sarasota Fl., American Accounting Association
 • Johnson T.H., Kaplan R.S. (1987), Relevance Lost: The Rise and the Fall of Management Accounting, “Harvard Business School Press”, Boston, MA
 • Kamath G. B. (2008), Intellectual capital and corporate performance in Indian pharmaceutical industry, “Journal of Intellectual Capital”, 9(4), s. 684-704
 • Kaplan R., Norton D. (1992), The balanced scorecard –measures that drive performance, “Harvard Business Review”, Vol. 70 No. 1, str. 71-79
 • Kaplan R.S., Norton D.P. (2002), Strategiczna karta wyników, PWN, Warszawa, s.20
 • Komnenic B., Pokrajcic D. (2012), Intellectual capital and corporate performance of MNCs in Serbia, “Journal of Intellectual Capital”, 13(1), 106-119
 • Kujansivu P., Lönnqvist A. (2005), How do investments in intellectual capital create profits?, “Frontiers of E-business Research”, s. 304-318
 • Kujansivu P., Lonnqvist A., (2007), Investigating the value and efficiency of intellectual capital, “Journal of Intellectual Capital”, Vol. 8, No. 2, s. 272-87
 • Lim L.L.K., Dallimore P. (2004), Intellectual capital: management attitudes in service industries, “Journal of Intellectual Capital”, Vol. 5, No.1, s. 181-94
 • Maditinos D., Chatzoudes D., Tsairidis C., Theriou G. (2011), The impact of intellectual capital on firms' market value and financial performance, “Jounal of Intellectual Capital”, 12(1), 132-151
 • Michalak J.(2007), Wpływ zastosowania koncepcji pomiaru dokonań na efektywność funkcjonowania nadzoru korporacyjnego w świetle badań ankietowych, w: Wpływ międzynarodowych i krajowych regulacji sprawozdawczości finansowej i auditingu na zmiany w praktyce rachunkowości, I. Sobańska, A. Szychta(red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Michalak J. (2008), Pomiar dokonań od wyniku finansowego do balanced scorecard, DIFIN.
 • Nakamura L. (1999), Intangibles: what put the new in the new economy?, “Federal Reserve Bank of Philadelphia Business Review”, July/August, s. 15-30
 • Nazari J.A., Herremans I.M. (2007), Extending VAIC model: measuring intellectual capital components, “Journal of Intellectual Capital”, Vol. 8, No. 4, pp. 595-609
 • PulicA. (1998), Measuring the performance of intellectual potential in knowledge economy, Paper presented at the 2ndWorld Congress of Measuring and Managing Intellectual Capital, Mc Master University, Hamilton
 • PulicA. (2000), VAIC™ –an accounting tool for IC management, “International Journal of Technology Management”, 20 (5-7), s. 702-714
 • Pulic A., (2004), Intellectual capital-does it create or destroy value?, “Measuring Business Excellence”, Vol. 8, No. 1, s. 62-68
 • Schneider U. (1998), The Austrian approach to the measurement of intelectual potential, http://users.austro.net/measuring-ip/OPapers/Schneider/Canada/theoreticalframework.html, dostęp dnia15.07.2009
 • Shiu H.J. (2006), The application of thevalue added intellectual coefficient to measure coporate performance: evidence from technological firms, “International Journal of Management”, 23(2), s. 356-365
 • Stahle P., Stahle S., Aho S. (2011), Value added intellectual coefficient (VAIC); a critical analysis, “Jounal of Intellectual Capital”, 12(4), s.531-551.
 • SveibyK. (1997), The New Organisational Wealth: Managing and Measuring Knowledge Based Assets, Berrett-Koehler, San Francisco, CA
 • Ting I. W. K., Lean H. H.(2009), Intellectual capital performance of financial institutions in Malaysia, “Jounal of Intellectual Capital”, 10(4), s. 588-599
 • Williams S.M. (2001), Is intellectual capital performance and disclosure practice related?, “Journal of Intellectual Capital”, Vol. 2, No. 3, s. 192-203
 • Yang J.T. (2004), Job-related knowledge sharing: comparative case studies, “Journal of Knowledge Management”, Vol. 8, No. 3, s. 118-260.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6b9af80a-535b-4c2b-aae6-da0e6561106b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.