Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | UCS 2017 | UCS 2017: 18(1) | 111-116

Article title

O zjawisku przemocy domowej w kontekście formy, stabilności, związku i orientacji seksualnej partnerów (wybrane aspekty dyskursu naukowego i medialnego)

Content

Title variants

EN
The phenomenon of domestic violence in the context of the form, the stability and sexual orientation of cohabitants (chosen aspects of scientific and media discourse)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W niniejszym artykule podjęto próbę deskrypcji zjawiska przemocy domowej z uwzględnieniem takich czynników, jak formalizacja i stabilność związku oraz orientacja seksualna partnerów. Celem opracowania jest wyłonienie i scharakteryzowanie obecnych w dyskursach związków korelacyjnych między wymienionymi czynnikami a zjawiskiem przemocy domowej, identyfikowanej z przemocą rodzinną. Koncepcja artykułu osadzona jest na bazie kilku poddyscyplin socjologicznych, przede wszystkim socjologii rodziny, wiedzy i mediów. Artykuł ma charakter problemowy i odwołuje się do wybranych aspektów dyskursu w zakresie nauk społecznych oraz dyskursu medialnego. W niniejszym opracowaniu posłużono się analizą treści oraz metodą porównawczą.

Year

Volume

Pages

111-116

Physical description

Dates

published
2017-02-13

Contributors

References

 • Amerykańskie badania: „Aż 23 proc. dzieci wychowanych przez lesbijki mówiło, że było »dotykane seksualnie«przez rodzica lub jej partnerkę”, http://wpolityce.pl/polityka/134223-amerykanskie-badania-az-23-procdzieci-wychowanych-przez-lesbijki-mowilo-ze-bylo-dotykane-seksualnie-przez-rodzica-lub-jej-partnerke [dostęp: 5.12.2016].
 • Borowski M., Przemoc w rodzinie – Violence in the family, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica, Filia w Wyszkowie, http://www.korzan.edu.pl/konferencja/referaty/borowski.pdf [dostęp: 30.11.2016].
 • Branson B., Silva P. (2007), Powstrzymać przemoc domową. Podręcznik dla doradców, duszpasterzy i terapeutów rodzinnych. Ustroń: Instytut Poradnictwa Chrześcijańskiego.
 • Casanova J. (2005), Religie publiczne w nowoczesnym świecie, przeł. T. Kunz. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Curran D.J, Renzetti C.M. (2008), Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, przeł. A. Gromkowska-Melosik. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Doser K., LGBTQ and Domestic Violence, http://www.dvipiowa.org/lgbtq-and-domestic-violence [dostęp: 18.07.2016].
 • Forward S., Torres J. (1986), Men Who Hate Women and the Women Who Love Them. When Loving Hurts and You Don´t Know Why. London: Random House.
 • Genderystki znowu kłamią. Przemoc jest związana z konkubinatem, a nie z rodziną!, http://www.fronda.pl/a/genederystki-znowu-klamia-przemoc-jest-zwiazana-z-konkubinatem-a-nie-z-rodzina,35640.html [dostęp: 14.12.2016].
 • Herzberger S.D. (2002), Przemoc domowa. Perspektywa psychologii społecznej, przeł. E. Bielawska-Batorowicz. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Jolly J. (2014), Is violence more common in same-sex relationships?, http://www.bbc.com/news/magazine-29994648 [dostęp: 3.08.2016].
 • Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzona w Stambule dnia 11 maja 2011 r., Dz.U. 2015 poz. 961.
 • Kumięga Ł., Co z tym dyskursem?, http://www.naukaonline.pl/nasze-teksty/nauki-humanistyczne/item/2-co-z-tym-dyskursem [dostęp: 14.12.2016].
 • Margasiński A., Dorosłe dzieci wychowywane przez homoseksualnych rodziców. Komentarz i refleksje na marginesie raportu Marka Regnerusa, http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/14-07Margasinski. pdf [dostęp: 3.08.2016].
 • Mariański J. (1989), Wprowadzenie do socjologii moralności. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Nikodemska S., Przemoc domowa w świetle badań empirycznych, http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/50-artykuly/732-przemoc-domowa-w-swietle-badan-empirycznych.html [dostęp: 16.07.2016].
 • Pospiszyl I. (1999), Razem przeciw przemocy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ,,Żak’’.
 • Pospiszyl I. (2008), Patologie społeczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Przemoc domowa częstsza w konkubinatach, http://www.pro-life.org.pl/2009/10/przemoc-domowa-czestsza-w -konkubinatach.html [dostęp: 16.07.2016].
 • Przemoc to bardziej problem konkubinatów niż rodzin, http://www.piotrskarga.pl/ps,4890,3,0,1,I,informacje. html [dostęp: 3.08.2016].
 • Rodzina i przemoc – raporty, statystyki, prawo, http://www.mamaitata.org.pl/wiadomosci/rodzina-i-przemoc-raporty-statystyki-prawo [dostęp: 16.07.2016].
 • Siedlecka E. (2014), Kłamstwa homofobów, http://wyborcza.pl/1,76842,16489372,Klamstwa_homofobow.html [dostęp: 19.11.2016].
 • Szlendak T. (2011), Socjologa rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ten raport oburzył homolobby, http://gosc.pl/doc/1896998.Ten-raport-oburzyl-homolobby [dostęp: 14.12.2016].
 • Tryburcy M. (2003), Przemoc w związkach homoseksualnych. „Niebieska Linia” 6, http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/59-niebieska-linia/818-przemoc-w-zwiazkach-homoseksualnych.html [dostęp: 30.11.2016].
 • Tyszka Z. (1974), Socjologia rodziny. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz.U. 2005 nr 180, poz. 1493, tekst ujednolicony.

Notes

PL
Artykuł dwunasty z numeru UCS 2017: 18(1)

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6b9c9d66-4db2-40a9-9693-6f8b84772cd6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.