PL EN


2013 | 7 | 33-48
Article title

Prawo prasy do informacji publicznej

Content
Title variants
EN
The right of press for public information
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
This article is concerned withthe press’ s right forinformation under thePress Lawand the Act onAccess to Public information, which amended the provisions ofthe press law, depriving the pressof itsprivileged position.The author discusses theentities obliged toprovide information, as well asmodesof publicaccess to informationunder the Act onAccess to Public Information. Polishregulationinvolvesa broadaccess to publicinformation, everyone has the rightto public information, whichis carried outbythe PublicInformation Bulletin, providinginformation on request, as well asthe possibility ofaccessto meetings ofcollegial bodiesof public authority.The article concludes withratingadjustments.
PL
Artykuł przedstawia prawo prasy do informacji w świetle prawa prasowego oraz ustawy o dostę- pie do informacji publicznej. Ta ostatnia zmieniła przepisy prawa prasowego, pozbawiając prasę jej uprzywilejowanej pozycji w  tym zakresie. Autorka omawia podmioty zobowiązane do udzielenia informacji, jak również tryby udostępnienia informacji publicznych na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. W myśl polskiej regulacji, zakładającej szeroki dostęp do publicznych informacji, każdy ma prawo do informacji publicznej, które realizuje się poprzez Biuletyn Informacji Publicznej, udzielenie informacji na wniosek, jak również możliwość wstępu na posiedzenia organów kolegialnych władzy publicznej. Artykuł kończy ocena regulacji.
Year
Volume
7
Pages
33-48
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
  • Uniwersytet Śląski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1897-5496
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6b9db2d1-085e-4178-909c-0e8994676a30
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.