PL EN


2017 | 23 | 43-55
Article title

Konekcjonistyczne modele wyjaśniania procesów poznawczych w kognitywistyce.

Content
Title variants
EN
Connectionist Models of Explanation of Cognitive Processes in Cognitive Science.
Languages of publication
PL
Abstracts
Celem artykułu jest przegląd i analiza modeli konekcjonistycznych na tle faz rozwoju kognitywistyki. Konekcjonizm, jako druga faza rozwoju kognitywistyki, zaoferował najlepsze narzędzia wyjaśniania i modelowania procesów poznawczych. Został on przedstawiony w relacji do wcześniejszej i późniejszej fazy rozwoju kognitywistyki. Wykazuje się tu również kompatybilność konekcjonizmu z enaktywizmem (trzecią fazą) na gruncie proponowanego modelu wyjaśniania, jak kształtuje się poznanie.
EN
The aim of this paper is an overview and analysis of the connectionist models on the basis of the milestones in the development of cognitive science. It is claimed that connectionism, as the second phase of cognitive science, offers the best tools of explanation and modelling of cognition. There is also indicated the compatibility of connectionism and enactivism (the third phase) on the basis of the proposed models of explanation.
Year
Issue
23
Pages
43-55
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Anderson M. L., How to Study the Mind: An Introduction to Embodied Cognition, (w:) Brain Development in Learning Environments: Embodied and Perceptual Advancements, red. F. Santoianni, C. Sabatano, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2007.
 • Christoff K., Cosmeli D., Legrand D. Thompson E., Specifying the Self for Cognitive Neuroscience, „Trends in Cognitive Science”, March 2011, nr 3 (15), doi:10.1016/j.tics2011.01.001.
 • Churchland P.M., Mechanizm rozumu, siedlisko duszy. Filozoficzna podróż w głąb mózgu, tłum. Z. Karaś, Aletheia, Warszawa 2002.
 • Dornbach P., Implementation of bidirectional ray tracing algorithm, [online] <http://old.cescg.org/CESCG98/PDornbach/index.html>.
 • Duch, W., Czym jest kognitywistyka, „Kognitywistyka i Media w Edukacji” 1998, nr 1, s. 9–50.
 • Fodor J.A., Eksperci od wiązów. Język myśleński i jego semantyka, tłum. M. Gokieli, Aletheia, Warszawa 2001.
 • Fodor J.A., Jak grać w reprezentacje umysłowe – poradnik Fodora, tłum. A. Putko, (w:) Modele umysłu, red. Z. Chlewiński, PWN, Warszawa 1999.
 • Hohwy J., Attention and Conscious Perceptron in the Hypothesis Testing Brain, „Frontiers in Psychology” April 2012, t. 3, art. 96.
 • Jaśkowski P., Neuronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł, Vizja Press&IT, Warszawa 2009.
 • Marciszewski W. (red.), Logika formalna. Zarys encyklopedyczny z zastosowaniem do lingwistyki i informatyki, PWN, Warszawa 1987.
 • Miłkowski M., Epistemologia znaturalizowana, (w:) Przewodnik po epistemologii, red. R. Ziemińska, WAM, Kraków 2013.
 • Putnam H., Mózgi w naczyniu, (w:) Wiele twarzy realizmu i inne eseje, tłum. A. Grobler, PWN, Warszawa 1998.
 • Rumelhart D.E., Architektura umysłu. Podejście koneksyjne, tłum. H. Grzegołowska--Klarkowska, (w:) Modele umysłu, red. Z. Chlewiński, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa1999,.
 • Searle J. R., Świadomość, inwersja wyjaśnień i nauki kognitywne, tłum., E.M. Hunca, (w:) Modele umysłu, red. Z. Chlewiński, PWN, Warszawa 1999.
 • Seth A.K., The Cybernetic Bayesian Brain – From Interoceptive Inference to Sensorimotor Contingencies, (w:) Open MIND, red. T. Metzinger, J. M. Windt, MIT Press 2015.
 • Tadeusiewicz R., Sztuczne sieci neuronowe, (w:) Przewodnik po kognitywistyce, red. J. Bremer, WAM, Kraków 2016.
 • Turing A., Maszyna licząca a inteligencja, tłum. M. Szczubiałka, (w:) Fragmenty filozofii analitycznej. Filozofia umysłu, red. B. Chwedeńczuk, Spacja, Warszawa 1995.
 • Urchs M., O procesorach i procesach myślowych, tłum. A. Pacholik-Żuromska, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2009.
 • Wilson M., The Six Views of Embodied Cognition, „Psychonomic Bulletin & Review” 2002, nr 9(4) s. 625–636.
 • Woleński J., Metamatematyka a epistemologia, PWN, Warszawa 1993.
 • Żegleń U. M., Epistemologia a kognitywistyka, (w:) Przewodnik po epistemologii, red. R. Ziemińska, WAM, Kraków 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1234-4087
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6ba1c4b0-ae82-4708-a0d0-954bae30ec13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.