PL EN


2012 | 1 | 11-26
Article title

EDUKACJA PERMANENTNA – POTRZEBA I FORMY

Authors
Content
Title variants
EN
PERMANENT EDUCATION (CONTINUING EDUCATION) – THE NEED AND FORMS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy aktualnej i ważnej dla edukacji społeczeństwa sprawy kształcenia ustawicznego, które należy dziś do istotnych zadań wyższych uczelni. Autor artykułu uzasadnia konieczność kształcenia ustawicznego paroma argumentami, takimi jak: akcentowana przez współczesną psychologię rozwojową potrzeba ciągłego rozwoju osoby ludzkiej, przemiany cywilizacyjne zachodzące we współczesnym świecie, konieczność zdobywania nowych kwalifikacji i kompetencji, oraz służba społeczeństwu. W końcowej części artykułu autor wskazuje na tę szczególną formę kształcenia ustawicznego, jaką są uniwersytety trzeciego wieku.
EN
The article concerns the actual and important for education of society problem of incessant education which belongs today to the essential tasks of academies and universities. The author of the article motivates the necessity of permanent education with several arguments, such as: the accentuated by contemporary developmental psychology need of continuous development of human person, the civilizing changes occurring in the contemporary world, the necessity of attaining new qualifications and competences and also the service to society. In the end part of the article the author shows this special form of permanent education, which are the universities of the third age.
Year
Issue
1
Pages
11-26
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
References
Notes
PL
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6ba654fe-8fd2-4637-80f0-284d15e337f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.