PL EN


2019 | 20 | 51-62
Article title

BIOmedia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Authors
Content
Title variants
EN
BIOmedia at the Academy of Fine Arts in Gdańsk
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Prowadzone zajęcia i projekty z obszaru bioartu miały początek w ASP w Gdańsku w roku 2005, kiedy w Pracowni Działań Transdyscyplinarnych powstała pierwsza praca z użyciem żywych bakterii pt. Żyrandol autorstwa Igora Duszyńskiego. Ta i kolejne powstające projekty wywoływały spory i dyskusje o sens zastosowania żywych organizmów w działaniu artystycznym, gdyż w obszarze akademickim natura mogła być wyłącznie martwa - na obrazie. Taką krytyczną pracą była jedna z pierwszych bioinstalacji, złożona z martwych much i tworząca biotapetę na ścianie mojej pracowni. Już w tej wczesnej pracy pojawiają się ważne wątki biopolitycznego spojrzenia na współczesną kulturę inspirowane myślą Michela Foucaulta.
EN
Classes and projects concerning bio art have been practiced at the Academy of Fine Arts in Gdańsk since 2005 when Igor Duszyński created his Chandelier – it was the first piece made with the use of living bacteria at the Studio of Transdisciplinary Activities. This and other projects triggered numerous arguments and discussions concerning the purpose of using living organisms as part of artistic activity; since at the academy life at the time could only be still – as in a painting. This critical aspect was employed by one of the first bioinstallations made of dead flies forming a biowallpaper on the wall of my studio. In this early piece, there already appear substantial issues of biopolitical outlook on contemporary culture inspired by the ideas of Michel Foucault.
Year
Issue
20
Pages
51-62
Physical description
Contributors
 • Akademia Sztuk Pięlknych w Gdańsku, Wydział Rzeźby i Intermediów
References
 • Afeltowicz, Łukasz. Modele, artefakty, kolektywy: Praktyka badawcza w perspektywie współczesnych studiów nad nauką.Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012.
 • Bakke, Monika. Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2010.
 • Biowładza i bioaktywizm. Sztuka w dobie posthumanizmu. Red. Grzegorz Klaman. Gdańsk: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, 2015.
 • Braidotti, Rosi. Transpositions: On Nomadic Ethics. Oxford, United Kingdom: Polity Press, 2006.
 • Braidotti, Rosi. Po człowieku. Tłum. Joanna Bednarek i Agnieszka Kowalczyk. Warszawa: PWN, 2014.
 • Czarnecki, Jarosław. Symbiotyczność tworzenia. Red. Iwona Bigos i Katarzyna Gumowska. Gdańsk: Gdańska Galeria Miejska, 2014. Katalog wystawy pracy doktorskiej.
 • Clark, Andy. Natural-Born Cyborgs. New York: Oxford University Press, 2003.
 • Czas Kultury - ZO/Opozycje, 6 (2007) (141). Red. Monika Bakke.
 • Esposito, Roberto. Bios: Biopolitics and Philosophy. Tłum. Timothy Campbell. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008.
 • Czas Kultury - ZO/Opozycje, 6 (2007) (141). Red. Monika Bakke.
 • Esposito, Roberto. Bios: Biopolitics and Philosophy. Tłum. Timothy Campbell. Minneapolis: University of Minnesota Press,
 • Haraway, Donna J. „The Promises of Monsters: A Regenerative Politics for Inappropriate/d Others.” W Lawrence Grossberg, Cary Nelson i Paula A. Treichler, red., 295-337. Cultural Studies. New York: Routledge, 1992.
 • Hirszfeld, Aleksandra. “Body is a Big Place (Helen Pynor and Peta Clancy).” Seria Art&Science Meeting. http://www.artandsciencemeeting. pl/teksty/body_is_a_big_place_helen_pynor_and_peta_clancy-7/.
 • Jelewska, Agnieszka. Ekotopie. Ekspansja techno kultury. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2013.
 • Kalwajtys, Anna. „BiosBodyLab.” Doktorat, ASP Gdańsk, 2015.
 • Latour, Bruno. Polityka natury. Tłum. Agata Czarnacka. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2009.
 • McLuhan, Marshall. Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka. Tłum. Natalia Szczucka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2004.
 • Shusterman, Richard. Świadomość ciała. Dociekania z zakresu somaestetyki. Kraków: Universitas, 2010.
 • W stronę trzeciej kultury. Koegzystencja sztuki, nauki i technologii. Seria Art&Science Meeting. Red. Ryszard W. Kluszczyński. Gdańsk: CSW Łaźnia, 2011.
 • Wonderful Life: Laurent Mignonneau+Christa Sommerer. Seria Art&Science Meeting. Red. Ryszard W. Kluszczyński. Gdańsk: CSW Łaźnia, 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6bacf297-6e72-414a-ab30-9ef34fb1f5d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.