PL EN


2006 | 8 | 127-138
Article title

Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na początku lat 70. w Europie, a w Stanach Zjednoczonych nieco wcześniej, dostrzeżono zalety małej i średniej przedsiębiorczości (MSP) oraz jej rolę w gospodarczym rozwoju państwa. W Stanach Zjednoczonych sektor MSP zyskał miano podstawy całej gospodarki, natomiast Japończycy sektor ten widzą jako element silnie rozwiniętej sieci kooperacji, efektywnie wspierający rozwój dużego przemysłu (Piasecki 1998, s. 101). W naszym kraju dopiero w latach 90. doceniono zalety tego sektora. Rząd podejmując konkretne działania dla wytyczenia drogi rozwoju oraz wsparcia tych poniekąd słabszych uczestników rynku, wdrożył następujące programy: w 1995 r. program „Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce”, w 1999 r. „Kierunki działań rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw do 2002” i w 2002 r. „Przede wszystkim przedsiębiorczość”.
Keywords
PL
MSP   Polska   rozwój  
Contributors
  • Urząd Statystyczny, Kraków
References
  • Piasecki B., 1998, Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001–2002, 2003, red. A. Rybińska, A. Tokaj-Korzewska, PARP, Warszawa, http://iwp.pl/material/k99_msp.htm.
  • http://www.mg.gov.pl/struktur/WWW_MSP/Statystyka/MSP_Stat.htm.
  • http://www.mg.gov.pl/struktur/WWW_MSP/Polityka/Polit_MS.htm.
  • Wach K., Morawczyński R., 2003, Impact of the EU accession on Polish small and medium-sized enterprises, [w:] Small and medium enterprises in European economies, International Conference Procedings, Babes-Bolyai University Cluj Napoca, Faculty of Business, Romania, Editura Alma Mater.
  • Wielgus G., 2002, Formy wspierania małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) i ich rola w gospodarce, Zarządzanie firmą – teoria i praktyka. Materiały pokonferencyjne z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków.
  • Zmiany strukturalna grup podmiotów gospodarki narodowej w 2002 r., 2003, GUS, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6bbab517-0e0f-44ec-b518-231e3689f33d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.