PL EN


2018 | Tom 1 Nr XXIII | 37-47
Article title

Z dziejów polsko-rosyjskich stosunków literackich (korespondencja Marii Dąbrowskiej i Jerzego Stempowskiego)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
From the history of Polish-Russian literary relations (correspondence of Maria Dąbrowska and Jerzy Stempowski)
Year
Pages
37-47
Physical description
Dates
published
2018-03-30
References
  • Borkowska Grażyna. 1999. Maria Dąbrowska i Stanisław Stempowski. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
  • Dąbrowska Maria. 1970. Przygody człowieka myślącego. Oprac. Korzeniewska E. Warszawa: Czytelnik.
  • Dąbrowska Maria. 1988. Dzienniki. 1914–1932. Wyb., wstęp i przyp. Drewnowski T. T. I–V. Warszawa: Czytelnik.
  • Dąbrowska Maria, Stempowski Jerzy. 2010. Listy. T. I: 1926–1953. T. II: 1954–1958. T. III: 1959 –1965. Oprac., wstęp i przyp. Kowalczyk A.S. Biblioteka „Więzi”. T. 22. Warszawa: Towarzystwo „Więź”.
  • Drewnowski Tadeusz. 1981. Recz russowska. O pisarstwie Marii Dąbrowskiej. Warszawa: Wydawnictwo Literackie.
  • Mitzner Piotr. 2015. Trudna przyjaźń. Dymitr Fiłosofow – Maria Dąbrowska – Stanisław Stempowski. W: tenże, Warszawski krąg Dymitra Fiłosofowa. Biblioteka „Więzi”. T. 313. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego: 99–120.
  • Obłąkowska-Galanciak (NDiaye) Iwona Anna. 1999. Dymitr Fiłosofow i Maria Dąbrowska. Z historii polsko-rosyjskich kontaktów kulturalnych w dwudziestoleciu międzywojennym. „Acta Polono-Ruthenica” nr 4: 338–348.
  • Obłąkowska-Galanciak (NDiaye) Iwona Anna. 2001. Gorzkie gody… Publicystyczna i literacka działalność Dymitra Fiłosofowa na emigracji. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6bbfaf8f-c48e-4d7b-a0ee-8320c7f5bbc8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.